tisdag 12 december 2017

Går Sverige att rädda? Importen av en ny underklass fortsätter.Hemlösa svenskar ut i kylan.Se först denna video:  Ansedd Japansk ekonom - Sverige förstördes av invandring (men kan ännu räddas)

  
När man har avskaffat fattigdom och underklass importerar man en ny underklass. Sju proc av alla barn i Sverige lever i familjer som inte klarar de nödvändigaste kostnaderna. OBS! Detta har svenska politiker valt FRIVILLIGT. Ingen har tvingat dem.

Sju procent av barnen i Sverige lever i familjer med låg inkomststandard, ett mått på fattigdom. Arkivbild. Foto: JESSICA GOW / TT


Kommentar på Snaphanen:
Detta bedrägeri har pågått under en mycket lång tid och alltfler avslöjanden förevisar nu den demokratifientliga censur som tillämpas av SR:s politiserade propagandister, där radioutsändningarnas huvudsyfte är att utöva åsiktsstyrning via de politiskt prostituerade programledarnas subjektiva förnumstighetspedagogik.

Sorgligt nog finns det alltjämt lyssnare som fortlever i vanföreställningen att en bred representation av svenska folket erbjuds en chans att komma till tals och dess olika synpunkter på aktuella samhällsfrågor ges tillfälle att ventileras.

Ingenting kunde vara mer felaktigt och vilseledande, då ingen som inte anammar korruptionsetablissemangets värdegrundsevangelium får göra sin stämma hörd inom den humanitära stormaktens infekterade eter, där de pseudodemokratiska demonerna lagt beslag på tolkningsutrymmet och där den ensidiga kosten bestående av proglobalistiska perversiteter serveras till frukost, lunch och middag. Andreas. Läs alla kommentarer

Hemlösa svenskar ute i kylan

av Bruce Bawer  •  10 december, 2017
En anledning till att det finns så många invandrare i Sverige, både lagliga och olagliga, är att landets välfärdssystem är en guldgruva för utlänningar. Invandrare täcks sannerligen av systemet och får ofta företräde.
Dessa svenskar borde inte behöva sova på gatan. De skandinaviska välfärdsstaterna grundades i ett förbund mellan medborgarna och deras regering: folk skulle behöva betala extremt hög skatt, och i återgäld skulle deras regering garantera dem ett fantastiskt skyddsnät ifall de blev sjuka eller avskedade. Men ända sedan dessa länder öppnade sina dörrar för muslimsk massinvandring har detta förbund brutits.
En statligt anställd byråkrat som bara ger medborgare något som de redan har betalat för kan knappast känna sig särskilt mäktig, medan samma person kan känna sig som en riktig barmhärtig samarit när den delar ut gratisgrejor till utlänningar som inte har gjort något alls för att förtjäna det. Gatestone

I Norge är det inte bättre


Maria misshandlades av en flykting från Syrien:
"Norge måste agera innan landet förstörs
"Maria" var säker på att hon skulle dö när syrianen tog tag i hennes ansikte och dunkade henne mot stenplattorna på köksgolvet. 

En syrian misshandlade Maria, som själv kom som en flykting till Norge på nittiotalet. Nu är hon på väg igen - i Norge.

Maria har fått sitt liv ödelagt. Hon är orolig  att gå ut och har diagnostiserats med posttraumatisk stresstörning efter att ha utsatts för grovt våld.

"Nu måste de norska myndigheterna agera innan landet blir ödelagt. Vi vet alldeles för lite om de som kommer. "Nu måste de norska myndigheterna agera innan landet förstörs. Vi vet för lite om de som kommer. Den som angreppade mig är av människor nu. Det är som att sätta en bomb på gatan och vänta på att den ska smula, säger hon till TV 2

"Afrikansk utvandring av bibliska proportioner omöjlig att stoppa"
av Soeren Kern  •  5 december, 2017
Mer än sex miljoner migranter väntar i länder runt medelhavet på att komma in i Europa, enligt en hemligstämplad tysk regeringsrapport som läckts till Bild.
"Alla unga har mobiltelefoner, och de kan se vad som pågår i andra delar av världen, och detta fungerar som en magnet." – Michael Møller, generaldirektör vid FN-kontoret i Genève.
"Den största migrationen ligger fortfarande framför oss: Afrikas befolkning kommer att dubblas inom de nästkommande årtiondena... Nigeria [kommer att växa] till 400 miljoner. I vår digitala tidsålder med internet och mobiltelefoner känner alla till välståndet och livsstilen... Åtta till tio miljoner migranter är fortfarande på väg." – Gerd Müller, Tysklands utvecklingsminister. Gatestone
Den nye mannen t.h.!söndag 10 december 2017

Nobelbanketten - festligheternas fest eller dokusåpornas dokusåpa!Gustaf Fröding var en av de mest begåvade poeterna på sin tid. Men han fick inte vara med i de fina salongerna. Han var förmodligen för begåvad för de värmländska ”snillena”. Det sägs att han ofta stod och tittade på då det fina folket roade sig.  Den här dikten är tonsatt av Herr T och hans spelmän.

Det förskräckliga levernet uppå kaféet 

I Stockholms litteraturvärld visar sig det välbärgade kotteriets fula nuna. Det är ett kotteri av gammalt snitt, lika uppenbart i en vänskapsgrupps långa marsch genom institutionerna som i de nu skräckslagna avståndstagandena från Jean-Claude Arnault."
Männen som för 40 år sedan grundade tidskriften Kris får nu skulden för att ha korrumperat Svenska Akademien.

 Victor Malm skissar en litteraturhistoria där genikult, grupptänkande och karriärplanering kantar den långa marschen fram till maktens korridorer.

SvD: ”Den jäveln” – det skulle Englund ha sagt från början
Peter Englunds kommentar om kulturprofilens Nobelprisläckor hade varit än mer passande när anklagelserna om sexuella övergrepp kom. Utifrån sett ser Svenska Akademien nu ut som ett fallande korthus.

Den jäveln. Det är onekligen ett anmärkningsvärt citat Peter Englund levererar när han konfronteras med uppgifterna om att den så kallade kulturprofilen i förväg, och vid flera tillfällen, ska ha läckt information om Nobelpristagare i litteratur: ”Men nu måste jag säga att ingenting förvånar mig längre angående den personen. Den jäveln.” Inte precis en kommentar som andas snille och smak! Men en nog så mänsklig reaktion.

Att ledamöterna säger sig vara belagda med munkavle till dess att utredningen är klar, hindrar dem uppenbarligen inte från godtycklig frispråkighet. Per Wästberg, som rekommenderat kulturprofilen för en kunglig medalj och vars paradgren tycks vara att prata bredvid mun och sedan låta sig tas i örat, berättade om hur en ledamot blev rasande när misstankarna mot kulturprofilens övergrepp togs upp redan för tjugo år sedan (DN 28/11). 
Och till historien fogas nu Englunds bild av hur tidigare misstankar om pristagarläckor bemötts: ”Jag talade med hans hustru som reagerade som hon brukar reagera när någon form av skugga skulle kunna falla över kulturprofilen. Hon gick till mycket aggressiva motangrepp och då släppte jag frågan.” (DN 4/12)

Om inte Akademien vimlar av ”rasande” och ”aggressiva” personer, verkar det ur den utomståendes synvinkel nu troligt att just denna hustru kommer att – rättmätigt – stå utan sin stol när den här processen är över, antingen genom uteslutning (att sådan är möjlig bekräftade Danius nyligen i SVT:s ”Min sanning”) eller frivillig reträtt. Men översynen av, och transparensen i, Svenska Akademien måste sträcka sig längre än så. En sådan manöver gör knappast att återstoden av ledamöterna kan svära sig fria från ansvar för hur kulturprofilen i decennier tillåtits att skapa kaos tätt intill – och tydligen indirekt inuti – deras verksamhet. Hela artikelnSvenska Akademien gav attraktiva bostäder inte bara till ledamöter utan också till deras anhöriga. Det handlar om stora, exklusiva lägenheter i Gamla Stan, på Mariatorget och på Djurgården

Förra året fick Mikael Wiehe vara med bland det fina folket. Han som fortfarande hyllar Fidel Castro.

Läs: Rune Lanestrands inlägg om Stockholmsetablissemanget 
 
Säg mig vem du umgås med och jag ska säga vem du är
fredag 8 december 2017

Urban Ahlin, en av den "politiska adeln" avslöjad. Dumheten och haveriet inom det politiska etablissemanget. 

 Läs mer här och här

Något är skumt med dessa kampanjer skriver Yvonne Rosenthal

I&M -Dumheten
Först en efterlysning. Om den Gösta Wallin som satt in slantar på mitt plusgirokonto läser det här, ta kontakt med mig. Jag behöver din adress för att kunna skicka dig ”Priset”, som i nästa vecka kommer från tryckeriet.
I det förra blogginlägget skrev Håkan Karlberg om Riksrevisionens konstaterande, att under perioden 2004 – 2015 har varken den borgerliga eller den rödgröna regeringen låtit göra konsekvensbeskrivningar för de 26 migrationspolitiska propositioner, som nu sänker det svenska välfärdssamhället. Något större avtryck fick Riksrevisionens granskning inte i den offentliga debatten. För mig var det ingen större överraskning, eftersom jag redan kände till både utredningsväsendets förfall och mediernas ointresse.
Förfallet och dagens politiserade utredningar började i mitten av 1990-talet och kröntes 2004 med att Mona Sahlin, denna katastrofalt inkompetenta politiker, sparkade statsvetaren Anders Westholm som ledare av den integrationspolitiska maktutredningen. Istället tillsatte hon revoltörerna och agendaforskarna Paulina de los Reyes och Masoud Kamali. Åtta skandinaviska forskare protesterade på DN Debatt:
Den politisering av forskning som Mona Sahlins beslut innebär är mycket oroande och kan komma att skada trovärdigheten för både IMER-och etnicitetsforskningen samt för svenskt utredningsväsende under lång tid framöver. Läs mer av inlägget
DE GODA FÖRESATSERNAS HAVERI – Håkan Karlberg
Riksrevisionen har 2017-11-09 till Riksdagen överlämnat rapporten ”Bristande konsekvensanalys inför migrationspolitiska beslut”. Granskningen har genomförts mot bakgrund av den stora betydelse som migrationspolitiska beslut har för berörda människor, kommuner och statliga myndigheter och omfattar 26 propositioner från regering till Riksdag under perioden 2004-2015. 
Det fåtal konsekvensbedömningar som gjorts är huvudsakligen så svagt underbyggda eller kortfattat redovisade att deras tillförlitlighet inte går att bedöma. Endast tre av de 26 granskade propositionerna anges ha några konsekvenser för kommuner och landsting, och 16 av dem saknar helt analys på området. Inget av förslagen uppges ha några som helst jämställdhetskonsekvenser, och endast tre bedöms påverka integrationen.  I 20 av de 26 granskade propositionerna saknas analyser av risker och osäkerheter helt.
Det stora antalet propositioner har i mycket stor utsträckning kommit fram till ingen eller ringa konsekvenser när det gäller statsbudget och kommunala kostnader eller att bedömning saknas helt för de ekonomiska konsekvenserna. För sysselsättning och service, jämställdhet, integration, brottslighet och brottsförebyggande saknas bedömning eller bedöms konsekvenserna som ringa. Särskilt anmärkningsvärt är detta, när det gäller integration, eftersom Sveriges integrationskapacitet i många år varit överskriden och att vi, under den period som propositionerna ställts, tog emot över 1 miljon nya medborgare.

Propositionerna har uppenbarligen tagits fram på ett lättsinnigt och oprofessionellt sätt, vedertagen metodik har inte använts, hänvisningar till forskning och annat kunskapsunderlag lyser med sin frånvaro och i 20 av de 26 granskade propositionerna saknades helt analyser av risker och osäkerheter. Det finns skäl att anta att samtliga propositioner skulle få underkänt i ett välfungerande företag.

Våra regeringar, främst Alliansen och den nuvarande har uppenbarligen, när det gäller den mycket stora och irreparabla samhällsomvandlingen som Reinfeldts statssekreterare Mikael Sandström kallar ett ”haveri utan återvändo”, inte ansett att konsekvensanalys är viktigt eftersom ”föresatserna är goda”!

Detta borde väckt stor uppmärksamhet i media, eftersom problemen som följd av migrationsbesluten nu tornar upp på alla områden och tycks olösliga. Hans Jensevik, som bl.a. varit lärare i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet, berättar i Det Goda Samhället att i Flen, min barn- och ungdomsstad, motsvarar överkostnaderna inom social omsorg en skatteförändring på mer än sex procent. Vad detta innebär för bl.a. för äldrevården kan man ju fundera över. Läs mer