torsdag 30 juni 2011

Blandade nyheter från Danmark, Idyllien! och USA

Ministern som vill att alla ska bli danskar

Text och foto: Claes Fürstenberg

Danmark.

Köpenhamn. Han tycker att Danmarks integrationspolitik är en jättesuccé, att assimilation är bättre än integration, att det ska bli lättare för vissa att bli dansk och att det som uppfattas som dansk främlingsfientlighet egentligen är blyghet. Möt integrationsminister Søren Pind. Köpenhamn.
(…)
Varför tycker du att invandrare i Danmark ska assimileras och inte integreras?
– Det är en lek med ord men som borgmästare i Köpenhamn upplevde jag att det plötsligt fanns sånger som av kulturella hänsyn inte fick sjungas i skolorna, mat som inte fick serveras. Flickor och pojkar skulle inte bada tillsammans och så vidare.

– Om man som utlänning kommer till Danmark med avsikten att stanna här, så utgår jag ifrån att man vill bli dansk. Någon har försökt vrida det till att jag vill trycka ned fläskkött i halsen på folk, tvinga alla att ha klappklapphattar och dricka fatöl.

– I och för sig är det tre fina danska kulturyttringar, men det jag syftar på är en assimilering som präglas av den frihet som är grunden i det danska samhället. En assimilering som inte är inskränkande eller begränsande, men där man sluter upp bakom vissa grundläggande värderingar om jämlikhet, yttrandefrihet, synen på kvinnor med mera.

Läs hela artikeln


Nyheter från landet "Idyllien" Sverige!

I en krönika i Expressen den 22 juni skriver Marcus Birro hur gamla behandlas i Sverige. ”Deras enda brott är att de blivit gamla”.
(…)
”Debatten om aktiv dödshjälp är rätt tragisk. Bara det faktum att äldre människor, sjuka, dementa och själssjuka människor inte vill leva är ett nederlag. Inte bara för de anhöriga och för vården, utan för dig och mig. Ett land är aldrig starkare än sin svagaste punkt.

Sverige är byggt på svaga punkter.

Vet ni vad ett "vändschema" är?

Det är schemat som sköterskorna har för att inte glömma bort att vända åldringarna i sina sängar.

Det är svårt att med ord försöka förstå vilken förnedring det måste innebära att bli degraderad till en blöja, ett sängnummer, en redan halvt förmultnad kropp som ska vändas för att inte liggsåren ska bli värre.

När hände detta? När började vi fila bort det allra mest grund¬läggande i att vara människa?”
(…)
Jag hörde en kvinna som jobbat inom sjukvården under massor av år, men nu hoppat av, och det hon beskrev lät mer som ett land i krig. Människor, vars enda brott är att de blivit gamla, glöms fullständigt bort i sina sängar.

Ingen orkar skänka dem en enda gnutta medmänsklighet. Jag talar inte om några mirakel, utan vardagliga saker, som att få sitta i en rullstol vid fönstret, känna vinden mot kinden, höra fågelsången och se solen går ner.

Varför behandlas våra gamla värre än fångar?

Varför förvägras dessa människor sina mänskliga rättigheter så till den grad att en del av dem hellre dör än lever vidare?

Vilket nederlag för ett välfärdsland att ens ha en debatt där människor anser sig tvingade att välja döden framför livet om de blir sjuka och gamla.
(…)
Det har gått så långt att knappt någon ens reflekterar över det värdiga i att det är så här. Detta är Sveriges stora skam. Bristen på värdigt bemötande för våra äldre. Vem startar revolten? Vem tar täten? Vem ordnar protestlistorna? Vem orkar ta den viktiga kampen för våra sjuka och äldre? Döden är inget val, det är ett iskallt facit det inte går att fly ifrån.

Debatten om aktiv dödshjälp är ett kvitto på Sveriges skoningslösa nederlag i värdighet.

På Thoralf Alfssons blogg kan man läsa följande tre mail:

En lärare.

”Hej Thoralf!

Jag är inte sverigedemokrat men läser din blogg regelbundet då jag tycker den har högt läsvärde, särskilt rapporterna från kommunfullmäktige men också från riksdagen.

Jag arbetar inom skolan, en verksamhet som ibland beskylls för att "hjärntvätta" skolelever med PK-propaganda angående invandring och integration. Så är det inte riktigt - om du tittar på resultaten av skolvalet 2010 och ser SD:s framgångar så nog beror en hel del på att många lärare inte alls står för politisk korrekthet. Tvärtom - i mitt kollegium kryllar det ju av välutbildade människor som gärna tänker källkritiskt. Vi är många lärare som tänker nyktert i frågan. MEN: vi måste hålla oss till den PK-influerade läroplanen, annars förlorar vi helt enkelt jobbet, och vem är inte lojal mot den som betalar lönen? Tyvärr finns det dock en annan sida också, och hittills är det den som dominerar.

Det som gör debatten i lärarrummen ett steg mer känslig är att åsikterna om invandringen faktiskt är så starkt genusbaserade. Jag förstår att ni inte gör en grej av det - ni vill ju inte förlora potentiella väljare. Kvinnliga lärare är så PK man kan tänkas vara - samtidigt som de i princip aldrig är pålästa, de går helt på känsloinstinkt.

Ditt inlägg från senaste KF med statistiken från Kalmar kommun var mycket bra men samtidigt också jobbigt att ta del av siffrorna. Man undrar hur Kalmars framtid ser ut. Knappt någon utveckling, höga skatter, hög invandring och stora stöd till nyanlända. Argumentet från s om att man kan byta ut ordet invandrare mot handikappade är trams - handikappad väljer man inte att bli. Att flytta till Europa är däremot ett aktivt val (för hur många är egentligen flyktingar?)

Från lärarrummets kvinnliga läsare av Barometern hördes dock bara ologiska och irrelevanta argument mot dig. Vi män håller tyst inför dem - annars är vi snart utan jobb. Men vi män pratar om det med varandra. De flesta av oss är överens om att det vi sett av invandring till Sverige de senaste tio åren är besvärande och självdestruktivt ur ett samhällsperspektiv. Skolans vikande resultat är naturligtvis en del av detta, men vid analyserna får det inte nämnas.”

"En bonde.

Följande har bonden skickat till tidningen Land

"Hej
Efter att ha kontrollerat alla djuren sätter jag mig i min ensamhet för att äta en rejäl silltalrik med öl och snaps. Frugan är iväg för att fira med goda vänner, men någon måste vara hemma för djuren skull.

Slår upp Land för att läsa när jag äter. På sidan två finns en teckning, som brukligt, där S och M tillsammans stagar midsommarstången. I bakgrunden finns till vänster tre åskådare (V. MP, MP). Till höger ytterligare tre st (FP, C, KD).

Var är SD? Varför är de inte med? Vad menas? Varför inte? Jag bläddrar lite förstrött genom tidningen men kan inte uppbåda något intresse. Skiter även i lantbruksbilagan. Känner mig mycket besviken på att Lrf hoppar in i, och deltar i mobbningen av SD. Varför?

Finns det stämmobeslut på det? Det har jag i så fall missat.

Det blev bara en snaps, för nu känns det inte särskilt roligt att vare sig äta silltallrik eller att ta en snaps.

Jag vill att du svarar på detta mejl och berättar om hur ni tänker om SD, och vilket mandat ni har för att tänka så.

En pensionär.

Hej Thoralf,

Läser din blogg dagligen.

Jag är man, 72 år, och har aldrig varit medlem i något politiskt parti, men nu är jag nybliven medlem i Sverigedemokraterna.

Jag har genom åren röstat på (fp), (s) och senast (m) 2006, men 2010 blev det (sd) av logiska skäl. Känner mig mycket kränkt av de uttalanden som t.ex. Reinfeldt (barbari, vem är svensk), Sahlin (töntiga svenska seder som Midsommar, etc) och Olofsson (nybyggarlandet) gjort.

Fram till dess var jag stolt över vad mina förfäder utfört och att vara svensk. Nu är jag bara förbannad på våra usla politiska förrädare i 7-klövern.

Det har hittills resulterat i att jag efter årsskiftet sagt upp mångårigt abonnemang på GP. Då och då ringer de från pren.avd. och en gång föreslog personen att jag kunde flytta från Sverige om jag inte gillade läget. Sådana saker ger bränsle till min motvilja till det som händer i Sverige idag.

Min fru är norska och i Norge finns ju Fremskrittspartiet (Frp) sedan länge. Hon delar min uppfattning och följer noga det som sker i Sverige.

Thoralf, stort TACK för det arbete du och dina SD-kollegor utför!!

Som alla läsare kan se så rör det på sig ute i vårt avlånga land och många bäckar små gör snart en stor å!"
Så långt Thoralf Alfsson blogg.

Från Tankesmedjan Feminix:

Innan förnuftet bannlystes
Innan förnuftet bannlystes, i Sverige och Europa, kunde Herbert Tingsten säga följande:

"I fråga om allmän avspänning i politik och offentligt liv över huvud har utan tvivel de skandinaviska staterna kommit längst. De allmänna orsakerna är uppenbara. En hög levnadsstandard kombineras med en nästan enastående homogenitet i fråga om nationalitet, språk och religion. Några etniska eller språkliga skiljelinjer, verkliga eller föreställda, finns inte. Därmed bortfaller konflikter eller problem, som i flertalet välfärdsdemokratier stör enhetligheten och i några medför betydande svårigheter..."

(Läs mer!) Detta kunde man säga på 60-talet, utan att förlora jobbet! Idag skulle man väl sparkat honom och kallat honom rasist?

På denna video ser vi muslimer som demonstrerar med bl.a. dessa budskap: Halshugg de som säger att islam är våldsam, Gud välsigne Hitler och Frihet gå till helvetet! Musik till eländet är en svensk barnvisa. Kontrasten blir enorm.

Det är politikerna i sjuklövern som bär ansvaret. Medskyldiga är journalisterna.
Sverige är illa ute.

Från USA rapporteras:
OBAMA trotsar kongressen om gränser!
Beviljar 20 miljoner illegala invandrare amnesty

tisdag 28 juni 2011

Europeiska Unionen mot de europeiska nationerna

Roger Scruton i sitt hem i Wiltshire. Fotograf: Sam Frost för the Guardian

Pånyttfödelse av nationerna

Över hela Europa börjar nationer koka av frustration över en politisk tvångströja som hindrar dem från att hävda sina gamla rättigheter. Orsakerna till detta är många, men två sticker ut särskilt: invandring och EU. Dessa två hänger ihop, eftersom det är EU: s icke-förhandlingsbara krav på fri rörlighet för arbetskraft som har förhindrat nationalstaterna från att utöva en meningsfull kontroll över sina gränser.

I en tid när arbetslösheten i Storbritannien uppgår till mer än 2 miljoner, har mer än en miljon invandrare från Östeuropa kommit för att ta de jobb som finns. Det är omöjligt att en sådan situation kan fördras utan starka känslor av nationell rätt bland ursprungsbefolkningen, och våra styrande eliter kämpar hårt för att förhindra att dessa känslor skall komma i dagens ljus. The Rebirth of Nations.
(...)
Över hela Europa avvisas "mångkultur" av både vanliga människor och av många av deras valda företrädare. För medan mångkulturalismen inte har gjort något för att förena invandrargrupper till sin nya omgivning, har det förstört de bräckliga resterna av nationella kulturer som överlevde andra världskriget.

Detta är en anledning till varför människor som står upp för sin nationella identitet kan så lätt fås att framstå som "extremister". Du ser inte ut som en extremist om du uttrycker ditt nationella stämningsläge i formspråk av en Péguy, en Orwell, en Lampedusa, eller en Sibelius. Men när du inte har några nationella symboler förutom flaggan och fotbollslaget har du svårt att visa den viktigaste aspekten av nationella känslor, vilket är att det är en åkallan av fred, och inte ett rop på krig. Därför är kulturfrågor, och förlusten av dessa i kristider, en förlust för hela samhället och inte bara till den utbildade minoriteten som är medvetna om detta faktum.”
Läs mer

”Om nationer:
I sin bok, The Need for Nations, skriver filosofen Roger Scruton att nation och nationalitet är en direkt förutsättning för demokrati och fredlig utveckling.
"Bara om människor har en stark känsla för vilka de är och inser varför de handlar på ett visst sätt och varför de handlat på rätt eller på fel sätt, då kan individen bli så engagerad i kollektiva beslut att den kan acceptera dem som sina egna", skriver han.

Det handlar således om grundläggande mänskliga rättigheter såsom åsikts- , yttrande- och mötesfrihet i första hand. Om en demokrati skall kunna fungera är dessa tre friheter en förutsättning för känslan av delaktighet och solihttp://www.blogger.com/img/blank.gifdaritet.”

Roger Scruton anser ” att nationalstaterna i Europa är under attack både inifrån och utifrån.

Han är mycket kritisk till utvecklingen av de mångkulturella samhällen med globala ambitioner, som framför allt folket på vänsterkanten undan för undan genomför med tvång i Europa. Alla senare försök att omdana nationalstaten till något slags transnationell politisk ordning har, enligt Scruton, alltid slutat med totalitära diktaturer, såsom forna Sovietunionen, eller i jättelika byråkratier, såsom EU.”

"de nya kolonialisterna kan äga och styra Sverige så som de önskar."

Roger Scruton använder begreppet oikofobi. Nobelpristagaren Imre Kertész säger: “Vördsamheten inför den främmande makten, den alltid kompromissberedda hållningen som manifesterar sig som krav på offervilja från den egna gemenskapens sida. Mer än så: den utvecklas steg för steg till en beteendeform: aktning för de främmande, förakt för de egna, en blandning av smärtfylld skuldmedvetenhet och den eviga minoritetens familjekärlek. Kärnan är dock alltid – den så kallade – offerviljan, beredvilligheten att göra den främmande makten till viljes, att vinna dess ynnest, än med pengar, än med människoliv (Galärdagbok, s. 214).”

Hur ser det ut i en av de äldsta nationalstaterna, Sverige?
Kent Ekeroths blogg:
”En person, anställd på Skansen, meddelade följande om dess midsommarfirande:
Jag vill bara bidra med en konstig, men sann, historia som jag som anställd på Skansen reagerade hårt på idag. Det är nämligen så att imorgon, på midsommarafton, efter att folk har dansat kring stången på Skansen ska en artist uppträda. Artisten består av ett influget Arabiskt band. Jag frågade förstås på vilket sett det gynnade alla turister som kommit för att bevittna svensk historia eller alla vanliga firande
.
Svaret var: "Det är rent politiskt, det har blivit lite mycket nu med nationaldag och allt..."

Från Tänd ett ljus:
”David Schwarz kan betecknas som "den svenska mångkulturens fader" efter
• sin drivande roll i tidningsdebatter på 60-talet, inte minst i DN
• sin utgivning av flera böcker kring invandrare och invandring
• sitt redaktörskap för "Invandrare & Minoriteter", från dess start 1973 och 23 år framåt.”

Senare fick han kalla fötter och uttalade sig så här:

"Många invandrare i Sverige ...är inte svenska patrioter; De sänker kunskapsnivån i de svenska skolorna: Det helt övervägande flertalet arbetar inte, utan parasiterar på samhället; De utnyttjas socialhjälpssystemet på ett oärligt sätt; De begår fler brott än infödda svenskar, de våldtar, rånar och mördar;... De respekterar inte de demokratiska principer som gäller i den svenska staten och samhället..."

I intervjun (nr 5-6/93) förde David Schwarz fram en hel del kritik, uppseendeväckande skarp sådan! Vad sägs exempelvis om "dagens vettlösa och destruktiva politik"?

"Frågan är inte längre om Sverige borde bli ett mångkulturellt samhälle... utan snarare varför invandrare nästan aldrig hissar svenska flaggan på nationaldagen."
"Etniska problem slutar ofta i konflikt. Då blir... frågan om vi tror oss kunna lösa etniska konflikter i andra länder och världsdelar genom att importera dem hit?"
Läs hela artikeln

Vilken framtid har Sverige som nation?

måndag 27 juni 2011

Vänsterjournalisterna rasar mot Per Gudmundson

"de nya kolonialisterna kan äga och styra Sverige så som de önskar."

Politisk korrekt härdsmälta

Mediavänstern rasar mot Per Gudmundson
Publicerat 26 juni 2011 kl 03:24

MEDIA. SvD:s Per Gudmundson har hamnat ordentligt i hetluften efter att ha skrivit en ledare som problematiserar vissa invandrargruppers kraftiga överrepresentation i brottsstatistiken. Nu angrips han på Twitter av en rasande mobb av journalistkollegor som kallar honom rasist,

Per Gudmundsson. (Foto: Jonas Söderström)

Per Gudmundson, som efter att bland annat ha kritiserat radikal islam länge har balanserat på gränsen för vad som anses vara acceptabelt att tycka i den svenska mediaoffentligheten, får nu slutligen smaka på den svenska journalistkårens avsky mot oliktänkande.

I en ledare i lördagens SvD tog Gudmundson nämligen upp vissa invandrargruppers kraftiga överrepresentation när det gäller bland annat våldsbrott – något som skulle visa sig vara en dödssynd.


Stockholm kommer vakna i en mardröm

"Per Gudmundsson ska självklart rosas för att han törs citera en norsk undersökning och rikta konkreta frågor till svenska politiker. Ref: PI FT Svd

Men det är alldeles för sent. 08-eliten har allt för länge och allt för väl tvingat fram ett samhälle som kommer att förgöra sig själv. Alla analyser om invandrare och relaterade frågor har byggt på lögn, propaganda eller mörkningar. På samma sätt gäller 08-medias rapportering om våra grannländers öppna diskussioner om mångkulturens problem: tystnad eller vulgära fördömande.

Sällan har vi läst ett sakligt argument i ”svensk” media.

Man kan diskutera detaljer hur länge man vill, men det viktiga är vilket syfte massinvandringen i Sverige tjänat. Och vilken metod som använts.

Metoden har varit uppenbar: att så snabbt och effektivt som möjligt skapa ett mångkulturellt samhälle där den ursprungliga befolkningen ska bli en minoritet, eller åtminstone så lamslagen att den saknar inflytande. Alla medel har varit tillåtna.

Och syftet är lika uppenbart: att de nya kolonialisterna kan äga och styra Sverige så som de önskar.

Fakta: Södertälje och Malmö och en rad mindre småorter har redan fallit. Nu väntar Göteborg och Stockholm. Ni som vill uppleva Dante (1) i verkligheten bör söka er dit."(1) La Divina Commedia, Den gudomliga komedin, är ett allegoriskt epos skrivet av Dante Alighieri i början på 300-talet. Det utkom i sin helhet först efter Dantes död, de två första delarna redan före 1319.

Verket omfattar 100 sånger canti) på ca 150 rader vardera, uppdelade i tre delar; Inferno (Helvetet 33 sånger), Purgatorio (Skärselden 33 sånger) samt Paradiso (33 sånger) I början finns det även en inledande sång, alltså blir det 100 sånger allt som allt. Originalet är skrivet på en föregångare till det italienska , med ett av Dante själv påfunnet versmått, terzinen.

Verket har periodvis varit mer eller mindre bortglömt men har varit inspiration för många moderna författare, såsom James Joyce, T.S Eliot och William Blake.


Jag stod i mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann,
där ej mer väg och stig jag kunde ana.

Ej vet jag längre hur jag skildra kan
en skog så full av grymheten och nöden;
vid minnet än mig skräcken slår i bann.

Den ödslig var som tomheten, som döden -
men skall jag säga er hur tröst jag fann,
så må jag måla färdens alla öden.

Ur Divina Commedia, Första sången, vers 1-9
övers. Åke Ohlmarks

lördag 25 juni 2011

Blandat från Absurdistan


Avsluta hemlighetsmakeriet och inled öppna samarbeten med SD

Publicerad: 2011-06-21 20:06, Uppdaterad: 2011-06-21 21:06

Partierna bör inleda en dialog med SD. Med S delar SD motståndet till femte jobbskatteavdraget och har samma syn på trygghetssystemen. Samtal med SD hotar inte öppenheten, skriver Markus Uvell, VD Timbro.

Debatten om Sverigedemokraternas roll i svensk politik är på flera sätt besynnerlig.
Å ena sidan är SD idag de facto en förutsättning för ett stort antal riksdagsbeslut, som helt enkelt inte skulle kunna fattas om de inte gav sitt stöd. Det gäller delar av Alliansens politik, och hela den socialdemokratiska politiken – då (s) ju inte har något annat sätt att uppnå majoritet. Därför förekommer också mer eller mindre regelbundna kontakter mellan de etablerade partierna och SD i riksdagen. Inget konstigt med det.
Polisen i Södertälje har en lista på 20 lokaler där kommunens tjänstemän inte får gå in utan poliseskort eller skottsäker väst.

Fyra av de lokalerna tillhör det fastighetsbolag som den moderate riksdagsmannen Metin Ataseven är delägare och före detta VD och styrelseordförande för.

2005 hittade en kommunal tjänsteman som arbetade med serveringstillstånd en bomb i sin bil i Södertälje. Det var efter den händelsen som tjänstemännen började bära skottsäkra västar i samband med kontroller av föreningar och festlokaler. Även miljökontorets handläggare följer samma regler

– Det finns ju en historia runt tillsyn och tjänstemän där som blivit hotade förut därför bestämde sig kommunen och polisen för flera år sedan att polisen skulle finnas med, dels kunna jobba med båda verktygslådorna och på något sätt eventuella eventualiteter skulle raderas ut, säger Lars Alvarsson som är gruppchef på Ronna poliskontor.
****

Det har inkommit många oerhört intressanta och bra kommentarer efter korrespondensen mellan den moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson och Morgan Johansson. Här är några.

En kommentar handlar om Frankfurtskolan – fulhetens tyranni.

Anonym sa...

Så här ser Cecilias mål ut för Göteborg. Hon lever inte i verkligheten samt det är något fel på hennes kompentens...

Hej! Jag heter Cecilia Magnusson och jag bor i Göteborg. Jag har varit riksdagsledamot sedan 1998. Sedan 2004 leder jag moderaterna i kulturutskottet vilket innebär en fantastisk möjlighet att få arbeta med ett dynamiskt tillväxtområde med stor potential. Jag vill fortsätt arbeta för ett utvecklat företagande i alla de kreativa näringarna och att kulturen ska berika välfärdens olika verksamheter så som sjukvården och skolan.

Reformen Skapande Skola har till exempel varit en stor succé som gett elever i hela landet möjlighet att prova kulturutövande, något som bevisligen stärker både självkänsla och kunskapsinhämtning. Skapande skola innebär dessutom nya kontakter och arbetstillfällen för kulturarbetare.

Min vision inför Göteborgs 400-årsjubileum, år 2021, är att staden då är ett kreativt nav för hela västsverige där det är lätt att leva och verka. En stark infrastruktur gör det lätt att ta sig in i staden, företagsamheten sprudlar, utbildningen är av högsta kvalitet och människorna som bor i Göteborg känner att de har makt över sin vardag och sina liv.

Så beskriver Cecilia men med min kontakt med henne så får jag gåshud, som hon framför sin talan om moskéer o dess muslimer. Det är dessa som skall prioiteras i vårt Sverige verkar det som på Cecilias skrivelse...O hennes vision för 2021 då ser förmodligen Sverige samt "Göteborg" ut som Irak...

Anonym sa...

1(EN!) etablerad politiker vågar gå emot den av Frankfurtskolan (Googla!) initierade nedbrytningen av de västerländska samhällena som pågått sedan -68. Allt som binder oss samman, med varandra, med förfäder och med våra barn skall nämligen negligeras, avvecklas och hånas. Studera Frankfurtskolan, multikulturalism och postmarxism - då förstår du varför "Stilla Natt" är ett problem i Sverige 2011.

M Johansson sa...
Vår regering o Cecilia Magnusson de bygger långsamt om vårt land..
Dispatches, som låg bakom ”Undercover mosque” har gjort en film dom kallar ”Britains islamic republic”. De avslöjar hur islamister infiltrerar Englands stora politiska partier i syfte att placera sina medlemmar på inflytelserika positioner och därifrån utöva politiskt inflytande.

Av islamistiska organisationer uppmanas dom att strunta i om dessa partier är sekulära eller inte. Deras långsktiga mål är förstås att genomdriva den islamistiska agendan som i slutändan syftar till sharia och andra tillämpningar av politiskt och religiösa islam.

Vi ser samma mönster i Sverige. Vi har flera öppet islamistiska politiker som har infiltrerat våra etablerad politiska partier:

Waberi är riksdagsman för Moderaterna där även Cecilia Magnusson ingår.

Mahmoud Aldebe är Centerpartistisk politiker

och Mehmet Kaplan är ledare för Miljöpartiets riksdagsgrupp!

SÄPO intresserar sig endast för militanta islamster, inte för islamister vars agenda är att på fredlig väg gradvis omvandla vårt fria samhälle till en islamistisk diktatur, i takt med deras ökade makt (via den muslimska massinvandringen). Meningen är att våra barnbarn inte skall få uppleva den frihet vi själv har! Fascismen är i intågande! Vakna!

Dessa människor och många till är 5:e kolonnare och utgör ett allvarligt hot mot vårt land! Det är dags att vi börjar behandla de som just detta!
Men enligt moderatern Cecila Magnusson kan man skapa en fin anda. Ju fler moskéer desto bättre då kan vi knyta band med varandra enligt Cecila. Jag säger som jag sagt innan ,får vi inte bort dessa folk ur riksdagen kör de vårt land rakt ned i helvetet.
Mvh/M Johansson

fredag 24 juni 2011

Trevlig midsommarhelg, det svenskaste av allt, får man tycka så?Visa vid midsommartid

Text: Rune Lindström
Musik: Håkan Norlén

Du lindar av olvon en midsommarkrans
och hänger den om ditt hår.
Du skrattar åt mångubbens benvita glans,
som högt över tallen står.
I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn i långdans,
i språngdans på glödande järn.
I natt är du bjuden av dimman till dans,
där Ull-Stina, Kull-Lina går.

Nu tager du månen från Blåsbergets kam
att ge dig en glorias sken.
Och ynglen som avlas i gölarnas slam
blir fålar på flygande ben.
Nu far du till Mosslinda, Mosslunda mor,
där Ull-Stina, Gull-Fina bor.
I natt skall du somna vid Svartrama damm,
där natten och mossan är len.

Olvon
Beskrivning.

Olvon är en medelstor buske med platta samlingar av vita blommor och röda bärlika stenfrukter. Grenarna och kvistarna är kala, vinterknopparna är smala och täckta av två knoppfjäll. De motsatta bladen är grunt tredelat handflikiga med spetsiga flikar och påminner något om bladen hos lönn.

torsdag 23 juni 2011

Cecilia Magnusson, skrämmande okunnig om islam

Här följer en fortsättning på korrespondensen mellan den intelligensbefriade moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson och Morgon Johansson. Det var Cecilia Magnusson, som bar slöja vid invigningen av moskén i Göteborg.

Till Cecilia Magnusson 23 juni 2011

Hej Cecilia...

Jag skickar lite till info till dej igen ang vår Islam-diskusson, du verkar dock ej vara så påläst inom detta. Men här kan du dock läsa om en politiker som vet vad Islam betyder !!!!!

Som jag nämnt för dej är vi västlänningar i Koranen otrogna o skall utrotas samt den som går in av islamska folket med sprängdeg runt sej, i ett köpcenter o skriker Allah är stor o trycker på knappen, har vid detta tillfälle tron av att han kommer till ett himmelrike. För han har förmodligen fått med sej ett antal döda i sprängdådet!!!

Och som jag nämnt innan är detta inget du kommer att kunna förhindra, om du så uppför 1 miljon moskéer för att du tror att allt är lättare inom det med religonska konceptet o samtala ihop..... Deras tro är så stark o dess koran är den som styr....Vår Bibel o samhälle skiter de fullständigt i....

Tre mil från där jag bor begärde islamister en egen asfalterad väg genom kykogården, för de kunde ej beträda den väg som fanns pga kristendomen, vägen som fanns kunde ej beträdas för detta stred mot deras religon samt tro....Samt denna väg skulle även bekostas med svenska skattemedel.

Tack för mitt ord, nu hoppas jag du läser politikerns framgång nedan!!! Han är en som ej är tyst...

Hoppas även du framför din syn över detta till mej.
Den kontroversielle nederländske politikern Geert Wilders friades på torsdagen på samtliga fem åtalspunkter om verbala hatbrott.

Wilders har stått åtalad i en långdragen rättegång för att i intervjuer och olika webbplatser och i sin film Fitna ha "sått hat" när han jämfört Koranen med Hitlers Mein Kampf, och islam med totalitära ideologier som nazism, fascism och kommunism. Såväl åklagarna som han själv hade yrkat på friande dom.

Bytte ut domarna
Åklagarna menade i sin plädering i maj att Wilders uttalanden, även om de kan ha orsakat oro, inte kan anses som kriminella eftersom de har kritiserat islam som religion, inte muslimer som folk.

Wilders har i sin tur försvarat sig med att han var "tvungen att tala ut" eftersom Nederländerna "hotas" av islam.

Rättegången har dragit ut på tiden. I höstas byttes domarna ut, varpå hela rättegången fick göras om under våren.

”Överlycklig”

– Ni frikänns på alla punkter. Domstolen har funnit att era uttalanden är acceptabla inom ramen för den allmänna debatten. Även om de är vulgära och nedvärderande så uppmanar de inte till hat, sade domaren Marcel van Oosten till Wilders enligt AFP.

– Det är inte bara en seger för mig utan också en seger för yttrandefriheten. Jag är överlycklig. Det här betyder att det är lagligt att kritisera islam, sade Wilders till journalister efter frikännandet.”

Mvh/Morgan Johansson


Till Cecilia Magnusson 23 juni 2011
Från Morgon Johansson

Nytt svar från den galna politikern Cecilia Magnusson

Hej Morgan!
Tack för ditt mail och som du förstår instämmer jag inte i mycket av det du skriver.
Så som du beskriver muslimer och Koranen kan man beskriva kristna om man
som "fan läser Bibeln".

Min sista kommentar är att jag är stolt över yttrandefriheten.

Hej Cecilia....
Jag förstår ej vad det ej är du inte kan instämma i med mej !!!

Det är sanningen jag sitter här o talar om för dej, o för min del tycker jag det är skrämmande att du sitter i riksdagen !!!!

Står det i biblen!! spränger du dej själv kommer du till himmelriket !!!!

T shirts som bärs ute på gatorna 2012 tar vi över!! vad är det de skall ta över!!!! Förmodligen inte våra jobb.

Hur skall man kunna anpassa folk i Sverige när de ej kan gå på en väg för den är för de kristna...

Vi skall inte anpassa oss i vårt land !!! De som kommer hit får anpassa sej efter våra regler och går det ej så är det ju bara att resa hem igen !!!!

Särskilt denna moské du o jag talar om är byggd i Kalles park.

En gammal man vid namn Kalle som för flera år sedan skänkte denna park,till Göteborgs kommun för att Göteborgarna skulle få lite grönområde.. Kalle har säkert vänt sej 100 ggr i sin grav efter detta vansinnesbygge...Det var inte det han skänkte sin markbit till.....

Sen tackar jag dej för att du önskar mej en trevlig midsommar, för jag blir nämligen förvånad att du inte föreslår o ta bort den svenskulturella biten...
Förmodar att du är väl mer för rammadam.....gp svd ex ex svd svd gp dn
. . . . . . . . . . . . . . .

onsdag 22 juni 2011

Bevittnar vi EU:s uppgång och fall?

Romarrikets uppgång och fall

Detta är EU-parlamentet i Bryssel

Bilderbergs möte i St Moritz, Schweiz 9-12 juni

”Av James P. Tucker Jr.

Den skugglika grupp som är känd som Bilderberg är i år samlad i St Moritz i Schweiz för sitt årliga möte, men de kommer att få massor av sällskap. St Moritz är beläget nära Davos, platsen för det regelbundna och kostbara mötet för tusentals bankirer, politiska ledare och andra notabiliteter, kallat World Economic Forum. Men till skillnad mot Davos, där pressen alltid är välkommen, försöker Bilderberg fortfarande att uppehålla absolut sekretess.
Översättning Gertie Dahlberg”

Läs hela artikeln

Deltagare från Sverige

Mordashov, Alexey A., CEO, Severstal
Bildt, Carl, Minister of Foreign Affairs
Björling, Ewa, Minister for Trade
Wallenberg, Jacob, Chairman, Investor AB”

Det finns endast en bank i Sverige som har grekiska statspapper. Den banken heter SEB och där är Jacob Wallenberg en inflytelserik person. Det kan bli en miljardsmäll för SEB.


SEB, med vd Annika Falkengren, sitter kvar med grekiska statspapper. (Foto: Scanpix)


Läs mer om Bilderberggruppen på The New American Com World.

Så tar bankerna över Grekland


Den danskättade amerikanske säkerhetsexperten och journalisten Wayne Madsen målar i sin senaste krönika, som Fria Tider översatt, upp en bild av den europeiska finanskrisen som få talar om. Han ger flera exempel på hur privata banker köper upp Greklands statsägda företag och infrastruktur för en spottstyver. Och Grekland är bara början, varnar Wayne Madsen.

Den framtid som väntar Portugal, Spanien, Irland, Italien och snart även USA är storutförsäljningar av allmän egendom till privata företag till reapriser. Det despoterna, som samlas i hemliga kulor i Davos, Cernobbio, Bilderberg och G8/G20, skapar är en värld där ingen egendom ägs av staten, vilket per definition är folket. Total kontroll av företag över varje del av en människas liv är samma sak som fascism.

Det som händer i Grekland är det som kommer att drabba andra länder i Europa och USA om bankirerna får som de vill. Och i Grekland vet folket hur generationer av skattebetalares investeringar nu lämnas över till vampyrkapitalister som har full uppbackning av den Internationella valutafonden, Europakommissionen och den europeiska centralbanken.

De europeiska och globala bankirerna har krävt att den grekiska regeringen helt säljer ut eller enbart behåller en minoritetsägarandel i ett otal statsägda samhällsnyttiga bolag.”

Läs hela artikeln

Vad händer om Grekland går i konkurs?
Läs hela artikeln på SvD

Så här skriver Ulf Nilson om Grekland.
”Man fruktar det värsta


Jag är trött på grekerna...
Grekerna är världens falskspelare. De äter, dricker ouzo, flinar, tjafsar och sitter på fik. Jobbar gör de så lite som möjligt. I stället lever de på pengar - astronomiska summor! - som deras regering lånar av banker, pensions-¬ bolag och internationella institutioner. Utan tvivel hjälper Du - ja, just Du! - till att ¬subventionera grekerna, åtminstone ¬indirekt. Dessutom är det likadant med ¬portugiser, ¬irländare, spanjorer och i någon mån ¬italienare. Alla lever de över sina tillgångar och har ändå fräckheten att vilja ha bidrag från oss hårt arbetande, högskatteplågade ¬knegare i andra länder. Alla ska helt enkelt ha lika, ¬oavsett den egna insatsen...”

Läs hela artikeln

tisdag 21 juni 2011

Cecilia Magnusson, intelligensbefriad, moderat riksdagsledamot


Årtionden i trånga källarlokaler är över. Göteborgs 40 000 muslimer fått en egen moské. Saudiarabiens finansminister Dr. Abu Rachman al Seid var på plats. Foto: Leif Gustafsson

Nya moskén invigd i Göteborg

GÖTEBORG. Årtionden i trånga källarlokaler är över.

Tack vare 67 miljoner svenska kronor från Saudiska staten har Göteborgs 40 000 muslimer fått en egen moské.

- Detta gör vi av godhet - och för att vi har råd, säger Saudiarabiens finansminister Dr. Abu Rachman al Seid till GT.Slöja
2011-06-18 21:29

Från: Morgan Johansson

Till: Cecilia Magnusson/LED/M/Riksdagen@Riksdagen


Hej Cecilia...Jag läste att du hade gått med slöja för att respektera deras religion vid moskén i Göteborg jag vill bara förhöra mej om det är sant....

Och är det sant tycker jag du även skall inskaffa Koranen o läsa vad deras tro är om västvärlden.

Det skulle vara mycket intressant o få veta om detta är sant eller det är taget från luften....

Samt om du har vetenskap om vad som händer i länder där denna tro finns idag o ser vad det verkligen innebär.

Är detta något som Moderaterna vill bygga upp i vårt land då blir jag rädd !!!


Mvh/Morgan Johansson
To: mogge71@hotmail.com
Subject: Ang. Slöja
From: cecilia.magnusson@riksdagen.se
Date: Sun, 19 Jun 2011 22:29:45 +0200


Hej Morgan!

Tack för ditt e-brev. Mycket riktigt tog jag min sjal över huvudet när jag gick in i Göteborgs moské efter invigningen i torsdags. Jag vet sedan tidigare besök i moskéer att man vill ha det så, precis som alla tar av sig skorna...

Jag är övertygad om att nu när vi har fått en moské i Göteborg kan vi på ett helt annat sätt diskutera religionernas roll i samhället. I mitt anförande under invigningen underströk jag vikten av att de aktiva i moskén tar ansvar för utbyte med andra religioner och samhället i övrigt och att vara med och utveckla den svenska demokratin.

Jag som moderat är övertygad om att kontakt och samtal är att föredra framför alternativet.

Hör gärna av dig igen!


To: mogge71@hotmail.com
Subject: Ang. FW: svaret till cecilia ang koranen
From: cecilia.magnusson@riksdagen.se
Date: Tue, 21 Jun 2011 17:41:55 +0200
Hej igen Morgan!

Jag är medveten om att det finns många inriktningar inom islam precis som det finns inom kristendomen.

Jag tror dock på samtalets makt att bygga broar. Dessutom så är det lättare att prata med muslimer när man vet var man kan träffa dem nu när de fått en moské istället för källarlokalerna de var hänvisade till tidigare.

Jag är övertygad om att den kan bli en plats för ömsesidigt utbyte.

Jag har inte läst Koranen från sida till sida. Å andra sidan har jag inte läst hela bibeln heller.

Du är välkommen tillbaka med synpunkter. Räkna dock inte med att jag omedelbart kommer att återkomma.

Läs mer om islam: Jihads tårar

Citat ur Koranen:
Koranen 9;5: När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred.

Koranen 9;29: Strid mot dem som varken sätter tro till Allah eller den sista dagen, inte heller håller det förbjudet som förbjudets av Allah och hans apostel, inte heller erkänner sanningens religion, även om det är bokens folk (kristna och judar), kämpa mot dem tills de betalat skatt (jizya) bredvilligt med underkastelse och själva känner sig besegrade.

Koranen 8;39: Strid mot dem tills där finns inga bråkmakare (fitna) längre och alla enbart har underkastats Gud. Om de upphör ser Gud vad de gör.

måndag 20 juni 2011

Lärdomsstaden Lund har också ett "Rosengård"

Från Sandor Herold

Till: Tommy Lindstedt, Sydsvenskan

Norra Fäladen – Lunds Rosengård.

Angående din artikel om barnligor på Fäladen i Lund så har jag varit i kontakt med en bekant som bor i staden och frågade vederbörande om Norra Fäladen eventuellt är Lunds Rosengård,d.v.s att många invandrare bor där. Svaret på frågan var ett klart och tydligt ja, Norra Fäladen är Lunds Rosengård.

Därför utgår jag ifrån att dessa små liv som trakasserar och stjäl har mångkulturell bakgrund, men naturligtvis så vågar en reporter på Sydsvenskan inte skriva hela sanningen när det är mångkulturella representanter inblandade.

Varför vågar du inte nämna hela sanningen? Tycker du att folk som kommer hit och här får en fristad skall låta sina barn bete sig på detta sätt och tycker du att det hör till god journalistik att köra med censur, vilket du faktiskt gör i detta fallet? Den som inte kan läsa mellan raderna får ju uppfattningen att det rör sig om svenska barn,tycker du att det är rätt? Och kom nu inte med standardsvaret att det saknar betydelse i sammanhanget varifrån dessa små liv härstammar, för det gör det!

En sak är säker, Lund kommer att få samma problem som Malmö har vad det gäller invandrarligor och annan invandrarkriminalitet och detta gäller tyvärr inte bara Lund utan så gott som hela landet, kanske med området närmast Treriksröset undantaget.

F.ö så är det också ett typiskt fegt svenskt beteende att inte våga ställa upp med namn i artikeln av de affärsbiträden som är drabbade av detta. Svenskens feghet är ett av skälen att det ser ut som det gör i stora delar av landet numera. Liksom fega journalister som inte vågar skriva sanningen.

Skall bli intressant om det är så mycket stake i dig så att du åtminstone besvara mina frågor i detta mail. Och med svar menar jag inte de inkörda standardsvaren!

Med vänliga hälsningar

Sandor Herold,Malmö

****

Från Östra Ölands fria horisont november 2007:
”Svenska journalister är ett samhällsproblem

Den danske bloggaren Snaphanen, som kritiskt granskar den svenska mångkulturpolitiken, ser svenska journalister som ett samhällsproblem. Jag håller med honom. Med det perspektiv jag har, genom läsning av både inhemska och utländska bloggar och daglig konsumtion av många svenska och utländsk media, framstår journalistkollektivet i Sverige som särskilt uselt. Favoriseringen, likriktningen, förutsägbarheten och propagandan har dimensioner som jag föreställer mig fanns i forna Östtyskland. Det är speciellt märkbart vid hanteringen av vissa ämnen som invandringspolitiken, Israel, president Bush, kriget mot terrorismen, brottsligheten, Danmark och feminismen för att nämna några. Feministerna behandlas fortfarande med silkesvantar trots att de i den politiska korrekthetens namn i ett decennium prisgav tiotusentals unga invandrarflickor åt hederskulturen.
(…)
Den svenske 'journalisten' är den födde anpasslingen, feg och fisförnäm, och vet inte vad fair play är. Behandlas något som inte är politiskt korrekt (PK), finns inga hämningar. 'Reporter' Lars Hermansson får exemplifiera. Den 20 september gjorde han ett program i P1:s Kulturradion Reporter om just politisk korrekthet, där Sverige och Danmark jämfördes. Förment objektivt men upplagt så att han skulle få möjlighet att runda av med att kalla Dansk Folkepartis ledare, Pia Kjaersgaard, för 'dansk svinehund'. Lättköpt, precis vad flocken och PK-hannen Guillou förväntar sig. Men det är inte journalistik.!”

Ännu en av alla svenska mediokra journalister

Tony Blair vill ha ett förenat Europa

Tony Blairs intervju nyligen i Times förtjänar att bli läst.

Tony Blair slår ett slag för ett förenat Europa - en superstat!

Artikeln visar att Eurofederalisternas storhetsvansinne är orubbligt och förblir ett enormt hot inte bara mot brittisk nationell suveränitet utan det är ytterligare ett bevis på hur långt bort Tony Blair är från den politiska verkligheten och den allmänna opinionen i Storbritannien.

Blair är besatt av tanken att Storbritannien måste vara kärnan i ett federalt Europa, och anser att London ska vara i spetsen för att driva processen för fortsatt europeisk integration.

I sin intervju med The Times föreslår den tidigare premiärministern en vald president för Europeiska unionen, vald av en väljarkår på nästan 400 miljoner människor, "som skulle ge EU ett tydligt ledarskap och en enorm auktoritet på världsscenen."

Betecknande är att hans stora plan handlar om "makt, inte fred", med ett muskulöst Bryssel som förväntas att möta den ökande "supermakten i Peking:

"I en värld där Kina kommer i synnerhet att bli den dominerande kraften i det 20:e århundradet är det klokt för Europa att samverka, för att använda sin sammanlagda kraft för att nå inflytande. Och den logiska grunden för dagens Europa är därför makt, inte fred. "

Utan att säga det rakt ut uppmanar Blair till skapandet av en europeisk superstat, en rivaliserande makt till både USA och Kina, där den nationella suveräniteten sammanställs på flera viktiga områden, bland annat försvars-och utrikespolitik, invandring och organiserad brottslighet, skattepolitik och energi. Grunden för mycket av detta har redan lagts genom Lissabonfördraget, men Blairs vision tar det europeiska projektet betydligt längre, särskilt inom området för skatteharmonisering och försvar.

Försvarare av suveränitet och frihet i Storbritannien och över hela den europeiska kontinenten bör förbli på sin vakt. För som vi har sett så många gånger tidigare, har europeiska nationella ledare, inklusive i London gjort eftergift efter eftergift medan den nationella suveräniteten har urholkats fördrag efter fördrag, överväldigande utan folkligt samtycke.

Vem skulle ha trott för två decennier sedan att EU idag skulle ha en egen diplomatisk kår med 7000 anställda och en budget på mer än ₤ 6 miljarder och med tyst godkännande av en konservativt ledd koalition?

Tony Blairs vision för en europeisk superstat är en mardröm för alla som bryr sig om Storbritanniens framtid som ett fritt land som styrs av sina ledamöter, och måste aktivt bekämpas av denna regering och nästa, samt av kommande generationer.

Som Lady Thatcher påpekade i sin sista bok Statecraft:

”Att ett sådant onödigt och irrationellt projekt som att bygga en europeisk superstat någonsin inleddes kommer kanske under kommande år att visa sig vara den största dårskapen i modern tid.

Hur rätt hon hade, och Blairs intervju tjänar endast till att förstärka betydelsen av det budskapet.
*****

”I sitt tal i Brügge i september 1988 framförde Europaentusiasten Margaret Thatcher det positiva med EG= Europeiska Gemenskapen men för första gången visade hon också tydligt hur främmande hon kände sig inför tendensen till ”storslagen retorik och politisk hästhandel” som utgjorde ”europeiskt statsmannaskap”.

Utmärkande för detta tal var att Margaret Thatcher ville bevara nationerna var och en för sig och inte försöka förvandla det blivande EU till en superstat. Talet mottogs positivt men kan nog sägas vara början till slutet för Margaret Thatcher och den politik hon ville föra enligt flera samtida källor.”

Vidare:
”Vi vill se Europa mer enat och med en större känsla av ett gemensamt mål men det måste vara på ett sätt som bevarar de nationella traditionerna, den parlamentariska makten och känslan av nationell stolthet i det egna landet; för allt detta är källan till Europas vitalitet genom alla århundraden.”

Läs mer om Tony Blair här, här, här och här.

lördag 18 juni 2011

Muslimska Brödraskapet, islamiskt sexuellt slaveri m.m.

De tar sig fram och bidar sin tid.....
Muslimska Brödraskapet har starkt inflytande i LA-Polisens ledningLOS ANGELES-POLISEN har infiltrerats av Muslimska Brödraskapet. Tom Trento på USA West exponerar ledningen för LA-polisen som pladdrande dårar som fallit offer för det fundamentalistiska islam.

Med chock och avsky avslöjas oförståndet bland amerikaner i ledande position.

*****


Läst på Snaphanen:

Nonie Darwish
”Nonie Darwish: Ryska blondiner önskas för islamiskt sexuellt slaveri

[...] En >kuwaitisk kvinna som kallas en "aktivist" och före detta kandidat till kuwaitiska parlamentet, talade till Kuwait Times om inrättandet av en ny lag som tillåter män att köpa och sälja icke-muslimska flickor, fångade i jihad, som sexslavar för att skydda muslimska män mot förförisk sexuell omoral. [...]

Det som förespråkas här är inget nytt för islam, det är bara att legalisera det som redan har hänt med kristna flickor i Egypten, Sudan och över hela Mellanöstern. Kristna flickor förs bort, tvingas gifta sig med muslimska män och sedan kasseras de som sopor efter att de har fått ett antal barn och meddelar att de är muslimer. Dessa flickor tillåts då inte att gå tillbaka till kristendomen enligt den egyptiska lagen och barnen bli muslimer och tillhör fadern.

Tro inte för ett ögonblick att Mutairi är bara en kuwaitisk galen kvinna; jag tror islamister prövar förutsättningarna för att sprida det muslimska samhället med religiösa rättigheter som de anser ska komma tillbaka....

Jag är bestört över bristen på barmhärtighet, den omänsklighet och grymhet som jag läser om i arabiska medier dagligen. Respekt för mänskliga rättigheter och fred var aldrig ett värde som förespråkas i den muslimska världen, som nu protesterar för frihet och demokrati. Med shariaetik och värderingar kommer den muslimska världen aldrig att ha fred, frihet eller demokrati. Jag är ledsen över situationen med islam och tråkigt för muslimer, men de kommer skörda vad de sått. ”


Moskéer översköljer Europa

Medan tanken på att muslimerna tar över Rom, som profeten Muhammed hade en profetia om, förefaller långsökt, är den historiskt kristna huvudstaden i Italien nu en del av den största moskén i Europa.

Läs hela artikeln

fredag 17 juni 2011

Läsvärt från en svensk boende i Frankrike - forts.

Här följer resten av brevet som Ulf Bergström skrev och det är så bra så jag lägger ut det. Folkpartisten Tina Acketoft har bett att få slippa brev från Kenneth Sandberg.

..."sanningen är lögnarens värsta fiende....". I Sveriges riksdag finns det 329 lögnare av den värsta sorten för de skall vara demokratiskt valda och representera människorna i vårt land.

"Betraktelser inför sommaren 2011

Jag skrev följande i den fria tidningen Skånska dagbladet i anslutning till en ledare som uttryckte oro över att unga vänder demokratin ryggen:

« Sett ur ett europeiskt perspektiv vilar svensk demokrati på lös grund. I Sverige råder consensus vilket innebär ett sympatiskt samförstånd inom det politiskt korrekta etablissemanget och dit når inte samhället. Lägg därtill folkdomstolar efter DDR-modell med politiskt tillsatta nämndemän och en diskrimineringsombudsman, en medeltida inkvisitionsdomstol i modern tappning, et voilà! »

Mitt debattinlägg hamnade i topp bland mest lästa/gillade kommentarer; ett uttryck för den tysta majoriteten?

Sveriges riksdag består av ett amalgam mellan fyra sedan tidigt 1900-tal etablerade partier; socialisterna, högern, liberalerna och bönderna som representerade de fyra samhällsklasserna, de gamla « stånden », adel, präster, borgare, bönder, med den skillnaden att prästerskapet gått upp i borgarskapet. Under större delen av 1900-talet satt socialisterna vid makten under ledning av försiktigt pragmatiska ledare som sökte breda lösningar och därmed uppstod « consensus » inom svensk politik.

Problemet med detta är en centralisering och koncentration av all makt till staten som därmed avfjärmar sig från samhället som blir den « tysta majoriteten » och därmed har man avlägsnat sig från demokratins grundprincip; folkstyre. Det politiskt korrekta etablissemanget har inkorporerat opinionsbildarna, media och har därmed en effektiv kontroll över all kommunikation inom samhället/staten. Vi har därmed närmat oss Palmes vision av den perfekta socialistiska staten. Den tysta majoriteten vill inte detta men den fortsätter att sätta sin tilltro till ett politiskt system som hitintills skapat dess välstånd; « man biter inte den hand som föder en ».

I Frankrike råder det panikstämning inom det politiska etablissemanget sedan den givne presidentkandidaten för vänstern DSK (Dominique Strauss Kahn) sitter i husarrest i N.Y. Anklagad för våldtäkt och frihetsberövande av en hotellstäderska. DSK spelar ett högt spel efter att i måndags den 6/6 inför domaren förklarat sig « not guilty ». Rättegången börjar den 18/7 och skulle han förlora riskerar han 70 år i amerikanskt fängelse. Han är ju 62+70=132 så då gäller det att han håller sig « fit ».

DSK är en välkänd « predateur » och det var ovanligt korkat av honom att utföra sin akt i USA. I Europa hade han aldrig blivit åtalad eller dömd. I Frankrike är politikerna chockade av att man kan behandla en av världens 40 mest inflytelserika personer och tillika fransman på ett så förödmjukande sätt och de politiska konsekvenserna blir enorma. Nu träder den ena sexuellt trakasserade kvinnan efter den andra fram och berättar vilka skitstövlar olika ministrar är. En av dessa kvinnor uttryckte det så här: « kan en liten svart hotellstäderska stå upp emot IMF-chefen så vore det ju skit om inte vi kunde göra detsamma ».

Aldrig förr har en individ skapat så stor turbulens inom det franska politiska etablissemanget. Vi har presidentval nästa år, 2012 och DSK skulle ha « massakrerat » Sarkozy och därmed gett vänstern ledningen av landet. Efter DSK finns ingenting, ingenting, tills vi hamnar bland « halvfigurerna » och därmed kan högerkoalitionen ump med Sarkozy räkna med att kamma hem segern; med en liten tvekan. Marine le Pen, längst ut på högerkanten som idag ligger på 15% kommer förmodligen att avancera till drygt 20. Paradoxen är nämligen den att Sarkozy är omåttligt impopulär med mindre än 20% stöd hos folket.

Den franska konstitutionen säger att regeringen kan refusera medborgarskap eller t.o.m. dra in medborgarskap för « bristande integration ». Frankrike är inget mångkulturellt samhälle. I Frankrike finns bara en kultur; den franska.

Inrikesministern Claude Guéant har gjort det mycket klart att de som söker franskt medborgarskap skall inte bara vara väl integrerade utan också assimilerade i samhället; om inte så inte, voilà. Denna fråga var uppe helt nyligen i ett uppmärksammat fall som handlade om en algerier som sökt franskt medborgarskap efter fyra års äktenskap med en fransk medborgare. Under medborgarskapsförhöret uttryckte han en kvinnosyn som ledde till att han inte blev godkänd som fransk medborgare.
(...)
Ordet kultur kommer från latinet cultura som betyder odling och förädling. Ursprunget är alltså människans första steg mot samhällsbildning och utveckling. Jag blir därför så bedrövad när jag läser Sveriges statsministers uttalande « svensk kultur är bara blaha ». Med vilken rätt skymfar han de generationer som med svett och tårar satt Sverige på fötter? Och hur kan Sveriges största parti; socialdemokraterna välja en partiledare som kan göra imbecilla uttalande som « vad har vi (om kultur)? « dans kring midsommarstången och sådant töntigt »
(...)

Det kan inte vara behovet av arbetskraftsinvandring som är anledningen till denna frikostigheteftersom Sverige, liksom övriga Europa behöver utbildad arbetskraft. Dessutom så är arbetslösheten stigande i hela Europa. I Spanien är den nu uppe i 20% och det dubbla för ungdomar. Varannan ungdom under 25 år är arbetslös, en mycket allvarlig situation eftersom det leder till förlorade generationer och en allt hårdare belastning på välfärdssystemen.

I Frankrike har man nu föreslagit att anställda skall arbeta en dag per år utan lön och att den besparingen skall gå till äldrevården. Denna « solidaritetsdag » skulle rätta upp den obalans i systemet som nu finns. Ett bra förslag, tycker jag och menar att man kan ju sätta ribban så att det inte drabbar de mest utsatta, t.ex vid « smicen » (lägsta lönen) som i dag är ca 1350 euro/månad brutto. Staten kan ju då kompensera dessa genom en skattelättnad.

Det skulle tyvärr inte fungera i Sverige eftersom staten skulle lagt vantarna på det sparkapitalet som man gjorde när man « lånade » från pensionsfonderna (var det inte 350 + 150 miljarder?) «Att betalas tillbaka krona för krona « (Göran Persson) Och hur blev det med det?

Ha en skön sommar,

Ciao,
Ulf Bergström"


Tina Acketoft (folkpartist)
Men ännu en gång, jag ber om att bli bortagen från din maillista.
Riksdagsledamot, Folkpartiet Liberalerna/
Member of the Swedish Parliament, Liberal Party

Gruppledare Utbildningsutskottet (FP)/
Group Leader Committee on Education

Ledamot Europarådet (FP)/
Council of Europe

Mobil/Cell: +46 (0)70-24 72 904
Telefon/Phone: +46 (0)8-786 46 81
www.folkpartiet.se/acketoft
tinaacketoft.blogspot.com

Varning för folkpartister

torsdag 16 juni 2011

Läsvärt från en svensk boende i Frankrike


From: Kenneth Sandberg
Sent: Wednesday, June 15, 2011 8:42 PM

Från Ulf Bergström, Frankrike, har inkommit ett intressant brev som jag tycker många bör få ta del av.

Ämne: Läsvärt från fransk exil


Betraktelser inför sommaren 2011
Sett ur ett europeiskt perspektiv vilar svensk demokrati på lös grund. I Sverige råder consensus vilket innebär ett samförstånd inom det politiskt korrekta etablissemanget och dit når inte samhället. Lägg därtill folkdomstolar efter DDR-modell med politiskt tillsatta nämndemän och en diskrimineringsombudsman, en medeltida inkvisitionsdomstol i modern tappning, et voilà!

Det politiskt korrekta etablissemanget har inkorporerat opinionsbildarna, media och har därmed en effektiv kontroll över all kommunikation inom samhället/staten. Vi har därmed närmat oss Palmes vision av den perfekta socialistiska staten. Den tysta majoriteten vill inte detta men den fortsätter att sätta sin tilltro till ett politiskt system som hitintills skapat dess välstånd; « man biter inte den hand som föder en ».

Det finns i dag bara ett land i Europa som strävar mot mångkulturalism, Sverige. Och jag har ofta undrat varför. Hur kan självförnekelsen vara så stark att den är beredd att radera ut en kultur? En kultur som enligt ledande politiker inte finns.

Jag kan ha överseende med Mona Sahlin för hon begriper inte bättre, men däremot inte med hennes mentor, Ingvar Carlsson. Och inte med statsminister Rheinfeldt som ju ger intryck av att vara en klok karl. Jag ställer mig nästan dagligen frågan; varför? Vad är syftet med denna sociala omdaning?

Det kan ju inte vara ett ömmande för flyktingar eftersom mindre än 5% av invandrarna är bona fide flyktingar. Resten, betalande ekonomiska migranter - en gängse avgift till människosmuglarna är ca 10.000 euro. En god investering eftersom de väl i Sverige blir försörjda (inkl. efterkommande anhöriga). En pensionerad anhöriginvandrare som aldrig tidigare satt sin fot i Sverige uppbär drygt 11.000 SEK netto/månad + fri läkar/tandläkarvård etc.

Det kan inte vara behovet av arbetskraftsinvandring som är anledningen till denna frikostighet eftersom Sverige, liksom övriga Europa, behöver utbildad arbetskraft.

Ciao

Ulf Bergstrom
bergstrom.ulf@orange.fr

Fler intressanta brev från Ulf Bergström
Den politiska konspirationen mot svenska folket
Politiska korrekthetens apostlar
Intressanta svar till folkpartisten
Det grundlurade brittiska och svenska folket


----- Original Message -----
From: Kwarnmark Elisabeth A /KRUT Göteborg
To: Kenneth Sandberg ; Lisa Bimbo Bjurwald ; Asa.NYBLOM@ec.europa.eu ; thomas@oredsson.nu ; brev@kollega.se ; Annica Arvsfonden Thomas ; Jenny nöttan Ademving ; helle@helleklein.se ; Hans-Olof LIVS Nilsson ; bjorn.fryklund@mah.se ; drude.dahlerup@statsvet.su.se ; Martin Fores Ådahl ; clara Fores Sandelind ; Maria KHK Lantz ; katri.linna@do.se ; FORES ; spf.sam.malmo@swipnet.se ; tawbohm@gmail.com ; Eva RB Svedling ; Jan Islamisten Hjärpe ; ABF-Landskrona ; Sveriges Bernhard ; ABF-Carita. Grass ; Pappers Info ; Rädda Info ; Feministiskt initiativ ; Roger Kalmar ; ABF-Gunnel. Karlen ; LO-ordförande ; LO-tidningen ; Amnesty Löfgren ; Anders Metall ; ABF-Sven-Ake. Pettersson ; Arash RK ; Sveriges råd ; ABF-Olof. Sand ; Seko ; ST Kjell. Carnbro ; ABF-Anne. Stringberg ; TCO-ordföranden ; TCO-tidningen ; ABF-Peter. Warner ; Jan Vxu ; markus.blomberg.lomalmo@gmail.com ; mikael.spang@mah.se ; spf.skane@telia.com ; birgitta.arhusiander@comhem.se ; nenne1931@telia.com ; jenny.westerstrand@samgenus.uu.se ; Peter Procivitas Connée ; Bo. Rothstein ; Sabina.Wikgren.Orstam@skl.se ; eva.ahlgren@malmo.se ; marita.eastmond@globalstudies.gu.se ; Dan MV Eliasson ; marian.wydow@malmo.se ; Ida flumman Bromée Mellberg ; tommy.zetterwall@kollega.se ; Magnus Livets Ord Betnér ; Petter Fores Hojem ; lina.lund@sydsvenskan.se ; peter.herkel@citymalmo.se ; Peter SDS Zupanovic ; Göran Dalademokraten Greider ; Maria Andersson ; KvP Tips ; jens.mikkelsen@sydsvenskan.se ; Per Dahl ; tomas.karlsson@lt.se ; Andreas SkD Lovén ; Lisa EXPO Bjurwald ; kulturdebatt@dn.se ; Staffan DN Kihlström ; Dalademokraten Wiklund ; katarina.melvinger@sydsvenskan.se ; mail@lindaskugge.se ; ingrid.hedstrom@dn.se ; Anders Nilsson ; lovisa.hook@sydsvenskan.se ; Ronnie Aftonbladet ; Fokus Ahlquist ; Gunnar Barometern ; Hasse Boström ; Mats Context ; Pernilla Dalademokraten ; Lars Folkbladet ; Claes Furstenberg ; Sydsvenskan Hamrén ; Dennis Josefsson ; Elisabeth Marmorstein Aftonbladet ; Motala Redaktion ; Susanne Sjostedt ; Torbjörn SkD ; Andres SvD ; Roland Texas ; Katia Wagner ; America Zaveta ; Kalle Östersund ; Lars Kvällsposten ; ann.persson@dn.se ; martin.aagard@aftonbladet.se ; Örjan Dagens samhälle Björklund ; Annika SdS Johansson ; Elin SdS Fjellman ; ossi.carp@dn.se ; pelle.tagesson@aftonbladet.se ; andreas.victorzon@aftonbladet.se ; sjpat@sydsvenskan.se ; hanna.younes@sydsvenskan.se ; Anders SKL Knape ; GT Sax ; mattias.oscarsson@sydsvenskan.se ; Martina SkD Jarminder ; Eva Franchell ; jan.helin@aftonbladet.se ; redaktion@dagenssamhalle.se ; info.malmo@givakt.se ; Gustav SdS Svensson ; bibi.hagstrom@sydsvenskan.se ; Michael SDS Nilsson ; KvP redaktionen ; Lena SvD ; Metro Gbg ; jan-olof.bengtsson@kvp.se ; johan.wopenka@gt.se ; malmo@tt.se ; Aftonbladet Andersson ; David Arbetaren ; Tobias Barkman ; Aftonbladet Carron ; Mats. Dalademokraten ; Täppas Fogelberg ; Henrik Fritzon ; Gräv Gustavsson ; Mikael Hermansson ; Magnus Jiborn ; Aftonbladet Jungkvist ; Ted Kudinoff Aftonbladet ; Sydsvenskan Lindberg ; Gotlands Linder ; GP Lovkvist ; Ole Rothenborg ; Pontus Schultz ; Allehanda Webbredaktionen ; nyhetstips@dn.se ; 71000@aftonbladet.se ; Expressen - Tipsa ; Kennet Andreasson ; Mats Svensson ; Paulina Neo Neudings ; Camilla SDS Sylvan ; Ulf SDS Törnberg ; Metro Sthlm ; Katrine Kielos ; redaktionen@tt.se ; jens.karrman@gmail.com ; Gräv 08 ; Aktuella frågor ; Kennet Andreasson ; Britt-Marie Bergström ; Aftonbladet Bjareborn ; Eva Buskas ; Norra Chefred ; Sydsvenskan Gruvo ; Världen Info ; Aftonbladet Läsarservice ; Anders Malmström ; Eva Martelius ; Aftonbladet Ottosson ; Fokus redaktionen ; Eva Rothstein ; Aftonbladet Schmidt ; Bassem SkD ; Ewa Stenberg ; Aftonbladet Thoresson ; Aftonbladet Widman ; Karin Zellén ; Dagen Österberg ; liv.landell@hotmail.com ; peter.j.olsson@kvp.se ; eric.erfors@expressen.se ; Ingvar Persson ; me@dagenssamhalle.se ; Åsa DN Tillberg samt

skickat till samtliga demokratiskt folkvalda riksdagsmän!
Sent: Wednesday, June 15, 2011 4:24 PM
Subject: SV: Läsvärt från fransk exil
Stryk mig också på listan.Vänligen Elisabeth Kw
Ytterligare personer föredrar att inget veta.
Henrik Hamrén
Jan Helin
Andreas Victorzon
Lina Lund
Mattias Oscarsson
Hasse Boström

Stryk mig med tack, de här mailen har förpestat min inbox länge nog nu.
Mvh,
Torbjörn Wester, Skånska Dagbladet
________________________________________
Per D
Martin Ahlqvist
Ronnie Sandahl
Sakine Madon
Siv Holma
Eva Olofsson
Bodil Ceballos

onsdag 15 juni 2011

Islam och toleransen


Snaphanen:
Det verkar som om fjällen faller från de traditionella mediernas ögon och deras romantiska optimism om Mellanöstern ersätts av realism. Salafister representerar en särskilt svår "stam", eller riktning inom islam, men det akuta hotet mot kopterna som artikeln fokuserar på är bara en evolution från mycket dåligt till sämre. Sann religionsfrihet upplevde kopterna minst sagt inte under Mubarak (LFPC) heller. När islamisterna spänner musklerna misströstar de kristna.

Det toleranta nya Egypten:

"När de misshandlade mig, upprepade de hela tiden: Vi kommer inte att lämna kvar några kristna i detta land "

Fem veckor efter den egyptiska regimens fall, brann Ayman Anwar Mitris lägenhet. När han dök upp för att undersöka detta bands han inomhus av skäggiga islamister.

Mr Mitri är medlem av den kristna koptiska minoriteten som står för en tiondel av landets 83 miljoner människor. Islamisterna anklagade honom för att ha hyrt ut lägenheten, då obemannad – till lösaktiga muslimska kvinnor.

Inne i den brända lägenheten slog de honom med de förkolnade resterna av hans möbler. Sedan tog en av dem fram en kniv och utförde vad han ansåg lämpligt straff enligt islam:

Han amputerade Mr Mitris högra öra.

"Medan de slog mig, upprepade de:

"Vi kommer inte att lämna kvar några kristna i detta land "," erinrade sig Mr Mitri nyligen i en intervju, två månader efter attacken i mars. Blod droppade genom en plastslang från hans oläkta sår i en plastbehållare. "Här pågår ett krig mot kopter", sa han.

Hans angripare, som aldrig gripits eller åtalats, följer den ultrafundamentalistiska Salafistammen (1) av islam som främjar en hård, Saudi-inspirerad världsbild.

Innan president Hosni Mubarak störtades i februari 2011 begränsade salafisterna sig till att predika. Sedan dess har de kommit in på den politiska arenan och dragit till sig folkmassor ….

Militanta salafister har också blockerat vägar, bränt kyrkor och dödat kopter.

(1) Salafister är en annan gren av sunniislamisk fundamentalism som är på stark frammarsch i Mellanöstern och som har många likheter med den doktrin som är förhärskande i Saudiarabien, wahhabismen. Salaf betyder förfader. Gemensamt för salafisterna är att de vill gå tillbaka till förfädernas tro, deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut för 1400 år sedan. Alla salafister predikar inte våld, alla är inte jihad-salafister.

Men forskare som Stephen Ulph – liksom oroade arabiska modernister – ser alla salafister som motståndare till ett demokratiskt sam¬hälle. Deras mål är en global is¬lamisk stat, ett nytt kalifat. Ulph jämför salafisterna med Amishfolket i USA – men skillnaden är att Amish-sekten är så liten och inte har samma starka finansiering som salafiströrelsen. I Mellanöstern används begreppet salafist idag ofta som synonymt med al-Qaida-sympatisör.

Senaste nytt på Atlas Shrugs. Läs vad som pågår i Indonesien mot kristna.

Vilken framtid har vi kristna i västvärlden? Finns det en framtid?

Vad tycker Anders Wejryd, Sveriges ärkebiskop och den högste bland alla de falska profeterna i Guds hus?

Överallt i den muslimska världen förföljs kristna.

Läs också på EKP : Så kan ett fantastiskt land förstöras. Läs artikeln inte bara utan flera gånger.

Brigitte Gabriel, numera boende i USA, kan berätta om terrorn mot de kristna då muslimerna intog Libanon.

Hon har också skrivit en bok ”Because they hate”, som tyvärr inte finns översatt till svenska.


sk svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn gp gp gp gp gp gp vg vg vg vg vg vg