torsdag 29 september 2011

Svenskarna och deras hövdingar

Dags att återbetala stölden ur pensionsfonderna!

Anders Sjölund (infälld bild), före detta riksdagsledamot och kommunalråd, tog ut 14 miljoner kronor i vinst ur sitt bolag samtidigt som han behöll sin månatliga visstidspension. I dag bor han i Spanien och roar sig med att spela golf. (Foto: Scanpix)

Politiker miljonärer på pensionstrix

Genom att kvittera ut aktieutdelningar från sina bolag i stället för lön slipper ex-politiker se sina visstidspensioner krympa. En före detta förtroendevald - numera bosatt i Spanien - berättar för Sveriges Radio att han inte haft ett jobb sedan i början av 2000-talet. "Jag spelar golf", säger han.

Pension SR:s lokala radiostationer har granskat de tidigare kommun- och landstingsvaldas privatekonomier och konstaterar att flera av dem behåller sina visstidspensioner till fullo genom att plocka ut aktieutdelningar ur egna bolag.

"Det finns den möjligheten, jag följer regelverket och det har naturligtvis med min privatekonomiska situation att göra", säger Stockholms förra finansborgarråd Annika Billström till SR.

Hon lämnade sitt uppdrag 2006 och får 54.000 kronor i månaden i visstidspension - mest av alla före detta kommun- och landstingspolitiker.

Billström tog ut en lön på 90.000 kronor under ett och ett halvt år men cashade samtidigt ut en vinst ur sitt bolag på 355.000 kronor och har därför inte behövt se sin visstidspension minska.

Regeln är att visstidspensionen kan minska om de tidigare beslutsfattarna får ett annat jobb. Men alltså inte om de tar ut vinst från eget företag.

Före detta riksdagsledamoten Anders Sjölund, 62 år, som även varit kommunalråd i Umeå på 1990-talet, får enligt kartläggningen 15.000 kronor i månaden från sin tid som toppolitiker i Umeå.

Däremot har han inte fått ut någon riksdagspension än. Men Anders Sjölund har i stället tagit ut 14 miljoner kronor via sitt bolag för tre år sedan, enligt SR.

Och det påverkade inte hans visstidspension ett smack.

I dag bor Anders Sjölund i Spanien.

"Jag spelar golf ganska mycket och är också ordförande i den skandinaviska golfklubben. Jag har inte haft något jobb sen, när kan det vara, 2002 eller 2003", berättar han och tillägger att han inte plågats av dåligt samvete under de tio år han fått sin visstidspension vid sidan av aktievinsten från det egna företaget.


Att leva som man lär

Nej, som före detta kommunalråd är jag befriad från arbete fram till pension. Foto: Jeppe Gustafsson

En hygglig månadslön fram till pension utan krav på arbete är något som vanliga löntagare oftast bara kan drömma om. Eller skrapa fram på Triss. För gamla kommunalråd är det däremot en realitet.

Sveriges Radio redovisade i går sin granskning av kommun- och landstingsråds förmånliga avtal för visstidspension efter att de avgått från sina poster. Över 70 miljoner kronor har betalats ut bara det senaste året. Utan några krav på att de ska söka nytt arbete får många expolitiker ut flera hundra tusen kronor om året fram till 65 år. Sedan tar pensionssystemet över. Enda kravet som ställs sedan 2003 (innan dess var reglerna än mer frikostiga) är att politikern firat sin 50-årsdag.

Östgöten och före detta landstingspolitikern Björn Grip (V) är en av de 450 politiker som i dagsläget utnyttjar förmånen. Han är berättigad 30 000 kronor i månaden. Utöver den summan tillåts han en inkomst på 20 000 kronor utan att visstidspensionen ändras.

(…)

Norrköpings före detta kommunalråd Ulla Petersson Carvalho (S) avgick 1991 vid 43 års ålder. "Jag sökte jobb, men de ville inte ha någon som är en gammal avdankad heltidspolitiker", förklarar hon (NT 2/8).

Det är dock långt fler än arbetslösa politiker som får nobben på arbetsmarknaden. De flesta andra har dock inte en generös visstidspension att luta sig emot. I dag får Petersson Carvalho mellan 26 000 och 28 000 kronor i månaden av kommunen. Hon har förståelse för att det sticker i ögonen på folk, men det var så avtalet hon ingick såg ut.

Och visst, vi kan hacka lagom mycket på politikerna, de följer bara reglerna. Alltså är det reglerna det är fel på. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har efter SR:s granskning lovat att se över dessa. Att det inte skett tidigare, trots påtryckningar, beror enligt ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström (M), bland annat på att debatten ser annorlunda ut. Arbetslinjen gällde inte för tio år sedan.

Sant. Men reglementet var lika etiskt förkastligt då som nu. Skillnaden ligger i vilka som styr; då var det Socialdemokraterna, nu är det arbetslinjens upphovsmakare alliansen. Det vore klädsamt om dess företrädare inom SKL nu faktiskt tog tag i saken.

Icke minst är det en trovärdighetsfråga när Moderaterna och övriga borgerliga partier talar om arbetsmoral och incitament till arbete. Och ska vi börja snacka politikerförakt, så är det precis sådana här saker som gör att politiker inte står högt i kurs hos vanligt folk."

*****

För det arbetande folket gäller följande, d.v.s. de som fortfarande har ett arbete. Mona uttalade för något år sedan följande:

Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Muhammed få jobbet."
(GP 22/10 -00)

"Börskris kan dränera pensionssystemet" och pensionsbolagen i en ond cirkel.

Framtidens pensionärer riskerar stå som förlorare när börshavet stormar. "Dagens börskris kan dränera pensionssystemet", skriver SvD Näringsliv.

Börs Det svenska pensionssystemet, som fyller tio år, bygger på en jämn avkastning på börsen över tid.

De senaste börsrasen årens turbulens riskerar att urholka våra pensioner, skriver SvD Näringsliv.

"Jag tycker att man övergivit alla dessa kommande pensionärer genom att tala i termer om individuellt ansvar, att kunna välja och påverka själv när det är så oerhört många faktorer som man faktiskt inte kan bestämma över och som påverkar pensionen", säger KG Scherman, tidigare generaldirektör för Riksförsäkringsverket, till tidningen.

Systemet med premiepensionen, där den anställde själv ska placera en avsättning på 2,5 procent av lönen, är enligt honom förkastligt.

"Skulle satsningen slå fel, vilket det gjort för många av dem som satsat i aktiefonder, blir denna pensionsaffär usel", säger han till tidningen.”

”Man kan lura en del av folket hela tiden.
Man kan också lura hela folket en kort tid.
Men man kan inte lura hela folket hela tiden”.


måndag 26 september 2011

Svenska folket byts ut - varför?

Befolkningsutbytet

Snaphanen skriver Julia Caesar att den svenska regeringen håller på att byta ut svenskarna.

”Det som samhällets elit inte vill att svenska folket ska få veta – att Sverige är på väg mot utplåning av sin ursprungsbefolkning.”

"Det som pågår med invandringen från länder med låg genomsnittlig IQ är den mest dramatiska demografiska omvälvningen någonsin – och den är irreversibel.”
”Sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006 har takten i invandringen slagit nya rekord. Invandringen av svårintegrerade personer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern har i det närmaste fördubblats. Antalet utrikes födda ökar nu 12,5 gånger mer än den svenskfödda befolkningen.

Om invandringen fortsätter i samma takt som de senaste fjorton åren kommer svenskarna att vara i minoritet i de största svenska städerna omkring 2050. Alla tecken tyder på att invandringspolitiken har gått överstyr och att politikerna har tappat greppet. Det är inte sunt förnuft som styr Sverige. En total beröringsångest inför invandringspolitiken har resulterat i massflykt från politiskt ansvar. Sandlådeprestige och statsminister Fredrik Reinfeldts (m) paranoida hat mot ett demokratiskt invalt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, tillåts styra ett helt lands politik.

(…)

Ett systematiskt utbyte av den svenska befolkningen

Det pågår ett systematiskt utbyte av den svenska befolkningen. Svenska kvinnor föder i genomsnitt 1,66 barn. Det är alldeles för få för att inte den svenska befolkningen ska minska.

(…)

Vad allmänheten inte får veta

Det här är fakta som gammelmedia inte vill informera allmänheten om. Ingen journalist är intresserad av att översätta Statistiska Centralbyråns, SCB:s, eller migrationsverkets statistik till begriplig information. Statistik finns tillgänglig på myndigheternas hemsidor, men den är ofta svåröverskådlig och tydligt anpassad för att inte ge upphov till politiskt inkorrekta slutsatser. Det är istället bloggare som gör jobbet; som arbetar ideéllt utifrån eget intresse och samhällsansvar, ställer samman statistik, avläser tendenser, skapar grafik, skriver artiklar. En av dem är Affes statistikblogg, som står för en stor del av det statistiska underlaget till den här krönikan. Hans arbete visar i olika inlägg det som samhällets elit inte vill att svenska folket ska få veta – att Sverige är på väg mot utplåning av sin ursprungsbefolkning.

I en lång rad kommuner röstar invånarna med fötterna och flyttar i vad som kallas ”the white flight”. I bland annat Södertälje och Malmö flyr svenskarna från mångkulturen i takt med att invandrarna flyttar in. Under perioden lämnade 3 576 svenskar Södertälje, och 1 795 Malmöbor med svensk bakgrund sa adjö till Ilmar Reepalus (s) mångkulturella inferno och flyttade. Landskrona, Botkyrka, Avesta, Borlänge, Ludvika och Söderhamn är andra exempel på invandrartäta kommuner som svenskarna överger. När man inte upplever sig ha någon möjlighet att påverka via röstsedeln är flytt från en påtvingad mångkultur det enda som återstår – för dem som kan. I det tysta pågår en folkvandring inom landet av aldrig tidigare skådat slag, och det är en folkomflyttning som vi aldrig någonsin hör politiker eller media tala om.

(…)

Fredrik Reinfeldts regering har trappat upp invandringen avsevärt jämfört med den tidigare socialdemokratiska regeringen. Insläppet från muslimska länder, länder i Mellanöstern och Afrika har ökat särskilt kraftigt. Inklusive invandringen från några länder med grupper av svårintegrerade invånare (bland annat Bulgarien, före detta Jugoslavien, Moldavien, Rumänien) har invandringen från de här länderna sedan alliansregeringen kom till makten nästan fördubblats, från 1 463 personer per månad till 2 711 personer per månad.

(…)

En olöst personlig neuros styr Sverige

En som definitivt inte bryr sig är statsminister Fredrik Reinfeldt (m). Han har fullt upp med att vantrivas med att leda en minoritetsregering, en position som för någon med hans personlighet utgör en dödlig förolämpning. Fredrik Reinfeldt vill bestämma själv.

All sin frustration över att regera i minoritet, all ilska och alla tillkortakommanden projicerar han på ett demokratiskt invalt riksdagsparti, Sverigedemokraterna.

Fredrik Reinfeldt tål dem inte, och han accepterar inte att mer än 300 000 väljare har röstat in dem i riksdagen. De är ett ständigt närvarande rött skynke för hans ögon. Gång på gång upprepar Sveriges statsminister att han tänker göra allt för att isolera detta demokratiskt invalda parti från politiskt inflytande. Så talar en antidemokrat.

Av allt att döma bär Fredrik Reinfeldt på någon form av mobbingproblematik som är så obearbetad och omedveten att den levs ut inför öppen ridå. En olöst personlig neuros styr i praktiken Sverige. Lägg till detta alla politikers gränspsykotiska godhetssyndrom som yttrar sig i en strävan att vara världsmästare på att ta hand om alla jordens människor – och bilden av ett sjunkande skepp blir allt tydligare.

Lagändring för fler somalier

”Man kan ju alltid möblera om på däck när fartyget sjunker.”

Europa avvecklar sig självt

I Jyllands-Posten skriver professor Nyborg:

”Ingen politiskt ansvarig vill uppenbarligen diskutera innebörden av den historiskt stora förändring i europeisk demografi där Europa sedan 1980-talet har sett en massiv invandring av låg-IQ-immigranter från icke västliga länder. Prognoser antyder att Danmark, Sverige och Norge, ja hela Europa är i färd med att avveckla sig själva som demokratiska välfärdsstater. Fem procents lägre IQ motsvarar en sänkning av bruttonationalprodukten, BNP, med 35 procent. Man ska heller inte förvänta sig väletablerade demokratier i länder med lägre genomsnittlig IQ än 90. Det som pågår med invandringen från länder med låg genomsnittlig IQ är den mest dramatiska demografisk omvälvningen någonsin – och den är irreversibel.”

Utvecklingen borde hålla ansvariga politiker sömnlösa. Samtidigt som de med berått mod undergräver de nordiska ländernas framtid står det klart att ett skärpt intellekt blir ett allt viktigare överlevnadsvillkor. ”Intellekt i toppform skapar framtidschanserna” är rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet.

Framtiden hänger på begåvningen. Det finns inga okvalificerade jobb längre, de har rationaliserats bort. Från att vara ett bondesamhälle har vi gått till att vara en högteknologisk industrination. I ett sådant samhälle är förlorarna alla som inte kan tillgodogöra sig utbildning och alla hårt arbetande invånare som ska försörja dem på livstid.

(…)

De ger bort någonting som inte tillhör dem

Det här vet naturligtvis politikerna. De har åtminstone bra betalt för att veta. Fredrik Reinfeldt har 144 000 kronor i månaden i grundlön för att bedriva en politik som gagnar Sverige och svenskarna. Men han och alla andra politiker har målat in sig i ett hörn. Oavsett vilka insikter som eventuellt når dem borrar de ned huvudena djupt i sanden. Nu duggar politiska panikåtgärder i en strid ström, vilket tyder på något slags medvetenhet om det sänke som en extrem invandring från dysfunktionella länder utgör. Men ingen enda vågar föreslå det enda vettiga, att begränsa invandringen till konventionsflyktingar under den tid det tar att arbeta med de gigantiska integrationsproblem som Sverige har. Man får tala om integration men aldrig någonsin om att begränsa det extrema inflödet av invandrare som kommer att leva på bidrag livet ut."

Statsminister Reinfeldts tal i riksdagen:
”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera.”

Läs hela artikeln och framförallt kommentarerna. Det beror på oss som bloggar att tala om för svenska folket vad som pågår

.