torsdag 31 juli 2014

Gud bevare svenska folket från den svenska kyrkan och dess falska profeterVärlden idag - världen ur ett kristet perspektiv

Ärkebiskop Antje Jackelén, språkrör Åsa Romson (MP), partiledare Gudrun Schyman (Fi) och Dietrich Bonhoeffer, präst, avrättad 1945. Foto: Pontus Lundahl / TT, Bertil Enevåg Ericson / TT, Vilhelm Stokstad / TT och German Federal Archive  
  
Siewert Öholm: Kristen afasi inför partierna

Självmorden ökar bland unga i Sverige. Unga män är överrepresenterade. Samtidigt förkunnar Feministiskt initiativ och Miljöpartiet att normer och könsroller är förlegat. Helst ska barn ha fler än två föräldrar. Har vi missat något, eller har biskoparna och frikyrkoledarna ens tagit del av senaste veckans dramatiska nyheter?

MP, Fi och V ville härom dagen med hjälp av villiga Svt-journalister riva upp tvåföräldra­normen. Det kan ju hända att några kristna ledare funderat över orsaker som ideologisk förvirring, uteblivna guidelines och feg själavård. Men det bästa tycks vara att hålla tyst eller prata om något annat. Gärna något som inte har med trons innersta väsen att göra, för det kan såra eller skapa trösklar. Då är det bättre att riva både trösklar och tak. Då får vi en inkluderande kyrka.

Det så kallade biskops­brevet, nyss, från Svenska kyrk­ans ledare är ett typexempel. Svenska Dagbladets ledarskribent, Maria Ludvigsson, sågar brevet intill sista raden, eftersom avsändaren snarare hämtar sina förebilder från kommunister, miljö­partister och samhällsomstörtare i Fi. Aningslöst, kan man tycka. Ändå mer är det en andlig och ideologisk uppgivenhet. -

När kristna, i stora delar av den muslimska världen (där islamistisk ideologi har politisk makt) förföljs, torteras och mördas och deras kyrkor bränns, kan svenskt kristet ledarskap bara diagnostiseras med orden: långt gången afasi. Skamligt! Jag har sett bilderna på kristna som skjuts genom skallen till ropen Allahu Akbar, gud är större. Var är de kristna rösterna då? Sekulära debattörer, som Ivar Arpi, får oss att engageras. Finns det ingen Nathan Söderblom kvar. Finns det ingen Bonhoeffer kvar som kan säga det han sa, innan han mördades 1945, "Tystnad i ansiktet av ondskan i sig är ond. Gud kommer inte att hålla oss utan skuld. Att inte tala är att tala. Att inte agera är att agera".
 
- När svenska unga jihadister ger sig av till Syrien för att strida för omänskliga islamiska falanger, tycker en av MP-ledamöterna i Sveriges riksdag att det kan jämföras med svenskars engagemang för Finland i kriget mot Sovjetkommunismen. De svenskarna ville stoppa förtryck, de svenska jihadisterna vill skapa förtryck. Jag har inte sett några biskopar eller andra kristna debattera detta i DN, eller Svenskan. Men en av förklaringarna kan ju vara att MP och Svenska kyrkan numera bedriver samma politik. Eller?

Kom fram ur det utslätade, ni kristna ledare. Läs gärna detta av Bonhoeffer en gång till: "/.../ billig nåd är nåd utan lärjungaskap, nåd utan korset. Nåd utan Jesus Kristus, levande och inkarnerad". Bonhoeffer visste.”Världen idag
Siewert Öholm
redaktionen@varldenidag.se


”Vi skall akta oss för de falska profeterna, som kommer klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar". Matt.7:15
 

Här är några falska profeter - Sveriges nya ärkebiskop invandrad från Tyskland
 Eva Brunne
 

 

 Helle Klein
Här kan du läsa mer av Sivert Öholm:
 Kristna halshuggna

tisdag 29 juli 2014

Sverige och svenskarna i minoritet omkring 2040 med den utveckling som pågårNär blir svenskarna i minoritet?


Det finns tre scenarier, men nr 3 kräver att SD: s politik blir hela riksdagens politik från och med nästa år, och det är knappast tänkbart. Tumregeln är inga större förändringar i svensk politik, och då kommer svenskar vara i minoritet någon gång mellan 2040 och 2060.

Sverige kan äran att vara det första europeiska landet med en majoritet av icke-européer. De arbetar hårt för det, måste man medge. Kommer det att lyckas? Sverige är hittills det bästa budet på ett land som först kommer att ”bli förstört”. Jag har varit i tvivel om den rätta kandidaten. Frankrikes getton kan ingen slå. Storbritanniens undfallenhet är legendarisk. Belgien har stora getton några hundra meter från centrum av Bryssel. Men det är dags att avslöja vem vinnaren blir: Det nordiska paradiset, även känt som Sverige, det land som är världsledande nästan allt, inklusive självförstörelse.

I Sverige ger man sig inte, inget tvivel om det. Från och med 1980 och till och med 2013 har det utfärdats 1.757.565 permanenta uppehållstillstånd (PUT). Det är i genomsnitt 51.693 PUT om året, men det är inte hela historien. Sedan 2006 har antalet legat på över 86.000 per år, och det överstegs förra året, 2013, med 116.587 utfärdade uppehållstillstånd. Med undantag för en enda avvikelse går trenden bara åt ett håll: Fler uppehållstillstånd för vart år. Det ligger helt i linje med den senaste prognosen från Migrationsverket som tar emot de nyanlända. 80.000 asylsökande är det senaste budet för 2014, förmodligen är detta i underkant, men vi får se…Tre scenarier. Morten Uhrskov, JP


Kommentar på bloggen om Reinfeldt
”Det är uppenbart att Reinfeldt med sina hantlangare arbetat för att av Sverige skapa en "Nattväktarstat". Man har hunnit med ganska så långt med det genom att privatisera mycket av det vi tidigare haft statlig kontroll av - staten ska inte äga någonting! Folket får själva sköta sin välfärd och sociala trygghet bäst de kan och har resurser till!

Enligt Reinfeldt ska inget längre vara statligt utan vara ett privat ansvar. Det enda som en stat ska ha ansvar för, enligt principen för en nattväktarstat är försvaret och polisen. Inget annat. Allt annat får medborgarna själva skaffa sig och finansiera, som privata sjukförsäkringar, privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag osv, osv. , detta ser vi redan klara tecken på, denna systematiska privatisering och utlokalisering av allt som är svenskt. Men tro inte att vi kommer märka det på någon nämnvärt sänkt skatt? Men det beror på att landet tagit "ansvar" för så många outbildade och arbetslösa invandrare från avlägsna länder, religioner och kulturer.

Dessa är till för att bl a trycka ned och sänka löneläget för alla svenskar. Vi ser också en minskad styrka hos våra fackliga organisationer. Så snart blir det väl som i USA, att vill man vara med i facket får man inget jobb hos allt fler arbetsgivare.Målet är att skapa ett låglöneland av Sverige och då kan man inte längre bibehålla den forna välfärdsstaten, för till det finns det inga statliga resurser längre.”
Från en god vän:

Invandringen till Sverige är som ett trähus som drabbats av husbock - det äts upp inifrån utan att ägaren märker något. Inte ens när Anticimex talar om för honom att han måste göra något åt det omedelbart, för annars rasar huset i hop i ett enda stort dammoln, så lyssnar han!

"Husbocken" är alla bidragsförsörjda invandrarna som hela tiden tär, gnager och äter inifrån på vårt lands kapital och alla resurser, som utarmar den svenska samhällskroppens konstruktion som bara blir svagare och svagare. Inte ens när vi "alarmister", vi som bor i huset, vi upplysta sannings- och faktasökare ropar ut faran, vi som ständigt kallas av "ägaren" och hans hantlangare för rasister och främlingshatare, inte ens när vi skriker om vad det är vi ser varje dag, inte ens när Merit Wager skickar sina faktaböcker om "husbocksbekämpning" till "ägaren" och till landets politiska ledning, inte ens när Anticimex kunniga yrkesmän, "miggorna" högljutt varnar, så lyssnar man. 

Detta är vad vi i Sverige står inför inom en mycket snar framtid. Kusligt, för ingen bryr sig om oss eller vad vi säger, hur klokt vi än framför det hur mycket fakta och siffror vi än avslöjar, så bryr man sig inte. Invandringen/husbocken står oss nu ända upp till skorstenen nu!

Läs:


måndag 28 juli 2014

Svenska kyrkan och kristendomen
Svenska kyrkan tyst om att kristna förföljs skriver en insändare i ÖC


”ORDET FRITT I en stor del av världen förföljs kristna för sin tro, huvudsakligen i stater där fundamentalistiska former av islam har starkt inflytande. Ett aktuellt exempel är förföljelsen av kristna assyrier och armenier i Irak. För 20 år sedan fanns det cirka 1,5 miljoner kristna där, i dag återstår endast cirka en fjärdedel av dessa. Senaste månaderna har islamska rebellgruppen IS, Islamska Staten, erövrat en stor del av Irak och givit de kvarvarande kristna där följande ultimatum - konvertera till islam, betala en orimligt hög kristen extraskatt eller ”dö av svärd”. Följden har blivit en flyktingvåg av kristna från området. 


En omfattande etnisk rensning på religiös grund sker mitt framför våra ögon i dag. Detta borde beröra och uppröra flera instanser i Sverige, bland annat politiska partier och olika religiösa samfund, men speciellt det största samfundet i vårt land, nämligen Svenska kyrkan som jag själv tillhör. När trosfränder förföljs vore det rimligt att vår kyrka reagerade starkt. Några reaktioner från denna kyrka märks dock inte. Inga manifestationer, uttalanden, demonstrationer, protestmöten, upprop eller påtryckningar tycks förekomma. Ingenting alls. Inga försök från vår kyrka att agera kraftfullt och uthålligt för att åtminstone försöka förhindra eller uppmärksamma den pågående och uppenbara utrotningen av kristendom i Irak. 


Framstående företrädare för Svenska kyrkan, män och kvinnor, varför verkar ni vara likgiltiga för det som sker? Är biskopars och prästers ofta upprepade prat om ”allas lika värde” liktydigt med att kristna inte längre är värda att värna om framför till exempel islamiska fundamentalister? Vågar ni överhuvudtaget inte agera på grund av risken att bli beskyllda för ”islamofobi”? Stå upp för er tro, agera och säg er mening i denna fråga. Det vore klädsamt om höga företrädare för Svenska kyrkan nationellt eller åtminstone regionalt ville kommentera eller besvara synpunkterna och frågorna ovan. Vad säger biskopen i Linköping? /Svenska kyrkan är märkligt tyst” ÖC

Så här skriver man i Svenska Dagbladet

”Politik före Gud i biskopsbrev
Den naiva kyrkan, som likt en ängslig tonåring gör vad som helst för att bli bjuden på partyt (helst i Stadshuset), sjunger nu med i de högljuddas schlager och garnerar det hela med en stylist från känd PR-byrå. Allt i akt och mening att göra sig ”relevant”, felaktigt förväxlat med modern och budskapsanpassad.
När ska hon lämna tonåren och vinna den mognas insikt om det alldeles egna värdet och det exklusiva uppdraget, tidlöst relevant?

Med ”Ett biskopsbrev om klimatet” överträffar hon sig själv i underkastelse av samtidens nyckfulla relativism där inget är beständigt. Ett trossamfund som anpassar sig efter politikens villkor kommer utan fördröjning förpassas till de irrelevantas gömmor.

En kyrka, som i valet till ny andlig ledare sållade fram fem kandidater som utan undantag svarade svävande på frågan om Kristus är en sannare profet än Muhammed, måste anses en smula vilsen. Ett intryck som förstärks i och med biskopsbrevet. Den behändigt formgivna skriften påminner om b-uppsatsförsök i statsvetenskap, där valda citat av kurslitteraturens teoretiker används för att underbygga studentens personliga politiska övertygelse. Sådana brukar med all rätt underkännas.


….Biskopen kopierar vänstern och skriver i sitt brev bland annat: ”Klimatutmaningen aktualiserar en kritisk diskussion om tillväxt. Är fortsatt ekonomisk tillväxt nödvändig? Är den ett självklart mål? Finns det välfärdsmått som kan mäta tillfredsställelse med livet i andra termer än de ekonomiska?”

 …Biskopsbrevets politiska linje blir ännu tydligare: ”Historien lär oss att en snabb omställning är möjlig om viljan och motivationen finns. I början av andra världskriget ställdes produktionen om fullständigt i många länder på bara ett par månader – och vi närmar oss en punkt när denna drastiska jämförelse blir allt mer relevant.

…Ett kyrkligt budskap att föredra hade annars kunnat vara att det i människan finns nedlagt förmåga att göra gott, att hon är lösningen, inte problemet.
Maria Ludvigsson är ledarskribent” Hela artikeln SvDSossarnas 2014 vallöfte - Gärna Medalj, men först REJÄL PensionLåt oss avsluta med en lösryckt mening ur Lena Anderssons krönika, som alltså inleder ett något längre resonemang, men som jag menar återigen understryker hennes liberala och verklighetsfrämmande drömmar:

"Mycket återstår för att Sverige ska bli en mentalt kosmopolitisk plats."
En "fokusgrupp" med nyanlända i Tensta. De ska på något sätt skapa ett Manhattan åt Lena Andersson, men förstås bo på behörigt avstånd.
Det är en ren kolonisering från Afrika och Mellanöstern, samt inte minst islam, som förutom en baklava-butik för Lena Andersson, kommer att innebära förfall och tilltagande motsättningar.” Tobbes 

Socialdemokratiskt vallöfte - Här är det Anitra Steen, Göran Perssons hustru som fick en rejäl pension efter tio år som vd på Systembolaget".

En hyllad författarinna var Doris Lessing, som var både feminist och kommunist i sin tidiga ungdom. Kanske är det så illa med den svenska kyrkan och dess många falska apostlar att de inte kan sin bibel. Så här skrev hon 1998 om fördumningen, bristen på bildning och om kommunismen:

”Jag vill prata om något annat, som jag inte tvivlar på att alla här inne har haft anledning att fundera över, och det är vad vi kallar ‘fördumning’. Man hör folk prata om det överallt i England, så även om det som jag har att säga knappast kommer att bli underlag för en uppmärksammad roman, så kanske det kan vara till hjälp för att sätta samman det hela en aning. De saker som händer i Storbritannien är symtom på en ganska allvarlig situation.

”Det finns ett fenomen som jag kallar för den utbildade barbaren. Det är en person som kan ha befunnit sig inom högskole- och universitetsvärlden under många år och som kan ha vunnit priser och utmärkelser, men som när allt kommer omkring inte är beläst, inte kan någonting och som på det hela taget är helt ointresserad. Ganska många av mina yngre vänner är såhär.”

”Vi har bevittnat kommunismens skenbara död, men de tankesätt som antingen uppstod eller stärktes under kommunismen styr fortfarande våra liv. I första hand gör de sig påminda i vårt språk. Det är inte någon nyhet att kommunismen förgrep sig på språket och med språket våra tankar. Det finns en kommunistisk jargong som man kan känna igen efter att ha hört bara en enda mening … arvet av det döda och tomma språk som användes under denna tid förekommer fortfarande på sina håll, i allmänhet inom den akademiska världen och i synnerhet inom områden som sociologi, psykologi och litteraturvetenskap … 

 

…Jag blir alltmer chockad över man tanklöst och automatiskt ”rackar ned” på män, något som nu är en sådan del av vår kultur att det knappt ens märks. "

Vi har många underbara, smarta, starka kvinnor överallt, men vad händer med männen? Varför måste detta vara på bekostnad av män? "

Jag var i en klass för nio-och tio-åringar, flickor och pojkar, och denna unga kvinna berättade för dessa barn att orsaken till krigen var den medfött våldsamma naturen hos män. Man kunde de små flickorna, fulla av självgodhet och inbilskhet, medan de små pojkarna satt där tillintetgjorda och bad om ursäkt för sin existens, kanske de trodde att så skulle mönstret bli i deras liv.” Läs hela inlägget