måndag 18 januari 2016

Matriarkatet tar över i Sverige! Mer om katastrofen Wallström. Förnekelse av våldtäktsmännens etnicitetKvinnan bakom allt – bra eller dåligt?

Har det blivit bättre i vårt land med feministisk politik. Kenneth Sandberg, alltid lika flitig och alert har fångat upp en del inlägg som säger allt om ”aningslösheten” hos en del kvinnor. 

Femtekolonnare – Evyn Redar.

…Under de senaste dagarna har det snackats mycket om de sexuella trakasserierna som skett på sommarfestivalen We Are Sthlm. Det skrivs om hur vi aldrig någonsin får acceptera sådant beteende i vårt land och att vi måste göra något åt saken genast. 

I alla dessa artiklar, statusar och så vidare så lyckas det också komma in en kommentar om förövarnas etnicitet och kultur. Vart var det egentligen de kom ifrån? Hur länge hade de vart i Sverige? Visst var de muslimer?”. Som om detta på något sätt har en relevans? Så försök inte dyka upp nu med era ”feministiska” tankar och åsikter kring hur detta är ett oacceptabelt beteende och hur vi måste ta till drastiska metoder för att förhindra detta.

 Stryk mig. 
 .. Ann Björkhem, mottagare av information från bl. a. undertecknad:

- Sannolikt på grund av sin offentligt manifesterade “godhet” visavi “flyktingar”. Ett inslag i stödet av den bedrivna (mass-)invandringspolitik som förklarar varför större delen av folkvandringarna från Mellanöstern och Afrika har Sverige som slutdestination. Läs här och här

Det är kvinnor som skrivit om att de våldtäkter som vi nu läst om inte alls beror på etnicitet utan på att alla män begår sexövergrepp. Smutskastningen mot vita män är vidrig och särskilt då mot svenska män i stort. ”Wallström betalade ingen skatt på miljoninkomster som EU-kommissionär 

Löfvens främste diplomat


 Under sina nästan tolv år som EU-kommisionär i Bryssel tjänade Margot Wallström närmare 28 miljoner kronor. Men hon betalade ingen skatt för sina mycket omfattande inkomster. Under åren 1999-2004 var hon kommissionär med ansvar för miljöfrågor. 2004-2010 var Margot Wallström kommissionens 1:e vice ordförande med ansvar för kontakter med institutioner och kommunikationsstrategi.

Det var nättidningen Svensk Tidskrift som den 3 oktober 2014 avslöjade att hon aldrig betalade någon skatt under alla åren i Bryssel. Men tidningens avslöjande väckte inga som helst reaktioner i andra medier. Uppgiften redovisades först av Open Europe. Jag skrev om skandalen i mars förra året i samband med Saudiaffären.

Lönerna för parlamentariker och kommissionärer är i praktiken skattefria. Man betalar bara någon enstaka procent i skatt i Bryssel. En skattesats som är närmast försumbar.

…Det är Margot Wallström som ljuger och inte Kommunals ordförande.

Efter Saudiaffären, bråket kring ett erkännande av Västsahara, det regelvidriga erkännandet av Palestina och bråken med Israel är bara några exempel på när grodorna hoppat strömhopp ur munnen på Sveriges utrikesminister.

Egentligen har Margot Wallström för länge sedan förlorat allt förtroende som utrikesminister och statsråd.

Avgå Margot Wallström! och gör hon inte det självmant är det statsministerns uppgift  att skilja henne från uppdraget.”Läs mer här och här

”Jan Carlzon: "Kvinnorna på väg att ta över" 

Förre SAS-vd:n Jan Carlzon förordar en lagstiftning där fördelningen i företagens styrelser ska utgöras av hälften kvinnor och hälften män – för snart tar kvinnorna över, menar han.


– Vi ska få till att få en lagstiftning som säger att det ska vara 50-50 i styrelserna. För gör vi inte så kommer det snart en fördelning med 70 procent kvinnor och 30 procent män och det tror jag inte heller är bra.

Claes Elfsberg: Kvotering för att skydda männen alltså?
– Ja, jag tror det, säger Carlzon.” SvD och Victor Theander

Bara kärringar...!!!

 Åsa Regnér - Socialdepartementet 

I Svenska Dagbladet skriver professor Per Bauhn en artikel som är väl värd att läsas i sin helhet

Stamtänkandet kan göra kvinnor till lovliga byten

Stupiditet, gör att man hellre söker förtiga kulturrelaterade problem 
och låtsas som om de inte finns än att åtgärda dem.

Rapporterna om sexuella masstrakasserier mot kvinnor i samband med nyårsfirandet i Köln och Hamburg, liksom uppgifterna om motsvarande typ av övergrepp i samband festivaler i Stockholm under senare år, väcker frågor om hur övergreppen ska förklaras och förstås. Vissa skyggar för kulturella förklaringar och vill hellre hänvisa till maximalt generella beskrivningar, som att detta handlar om ”mäns våld mot kvinnor”. Men även om flertalet av alla sexförbrytare är män, så är inte flertalet av män sexförbrytare. Att vilja förklara nyårsövergreppen med att förövarna är män är inte mer klargörande än att säga att förövarna är däggdjur.

Stamtänkandet är ingen källa till vare sig stabila stater eller universellt människovärde. För dem som följer stamtänkandets normer saknar individer egenvärde och världen utanför den egna gruppen uppfattas som ett byte att ta för sig av. Kvinnor ses inte sällan som en del av detta byte.

Vare sig det handlar om sexuellt rovdjursbeteende mot enskilda kvinnor eller organiserad stenkastning mot polis, brandkår och ambulans i förorten, så anas den gamla konfrontationen mellan stam och stad, mellan kollektivet som gör vad det vill och lagen som ska gälla för alla. Om vi menar allvar med alla högstämda bekännelser till mänskliga rättigheter, så kan vi inte ställa oss neutrala i denna konfrontation. Stamkrigarna har ingen framtid och ska ingen framtid ha i en rättsstat.SvD
 Bildresultat för Köln Våldtäkter

lördag 16 januari 2016

Svenska fackföreningsrörelsens uppgång och fall. Katastrofen Margot WallströmOlle Ljungbeck:
....medan hederliga arbetare, som utnyttjar sin grundlagsfästa åsiktsfrihet att vara medlemmar i ett visst parti, fråntas de sina fackliga uppdrag och kastas ut ur facket!

Den pågående moralupplösningen bland politiker, fackföreningar och mediepersoner accelererar nu i en takt som till och med skulle väcka förvåning i bananstater.

Men det ovan sagda är kanske inget annat än leken följa John, nu praktiserad av vuxna människor, som vi lurats att  tro, hade vårt lands och folkets bästa för ögonen. Med detta vill jag ha sagt, att när den person vi valt att leda folket - i stället för att vara hederlig - visar sig vara mytoman som gjort lögnen till sitt främsta politiska redskap, drar han givetvis med sig andra mindre nogräknade ner i dyn. En man som bedragit sitt folk  så många gånger, att vi slutat att räkna dem, får givetvis följare bland de moraliskt svaga.

Självklart sprider sig denna moralupplösning också till det etablissemang jag nämnt ovan eftersom de i dag lever i ett närmast symbiotiskt förhållande.

Den korruptionsskandal inom "Kommunal" vi fått ta del av i dagarna vittnar om att moralupplösningen och korruptionen är värre än vi - trots vår samhällskritiska inställning - vågat tro vara möjlig.

Det synnerligen allvarliga är emellertid att många av de personer som är knutna till de organisationer och samhällsfunktioner där denna korruptionshistoria kommit i dagen
verkar ta oförsvarligt lätt på dessa korrupta handlingar.

När LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson deklarerar att; "Det här skadar facket", visar han inte på någon nämnvärd upprördhet över den grova brottsligheten.

Men däremot när det kommer fram att hederliga arbetare anslutna till olika fackförbund visar sig också vara medlemmar i Sverigedemokraterna (SD) fråntas de sina fackliga uppdrag och kastas ut ur facket! Då gäller inte längre deras grundlagsfästa rättigheter om åsikts- och yttrandefrihet! Vad är detta om inte också ett korrupt handlingsmönster?

Tydligen betraktar såväl LO som SAP rätten till åsiktsfrihet olika beroende på om man är arbetare eller tillhör etablissemanget inom deras organisationer. Detta framgick med tydlighet när en SD-riksdagsman ställde frågan till Anders Ygeman hur han såg på att en verkschef Dan Eliasson (vid tillfället chef för försäkringskassan) förklarade sig vilja kräkas på Jimmie Åkesson. AndersYgeman svarade då ungefär så här; "Har inte alla åsiktsfrihet"? Tydligen inte, om man är arbetare med hänsyn till fackens agerande. Detta är endast ett litet exempel på hur det fackliga och politiska etablissemanget i sin fräckhet - för egen del lagt beslag på tolkningsföreträdet. Detta handlingsmönster är tyvärr typiskt i korrupta system och organisationer.

När korruptionen väl vunnit insteg i en organisation växer den nästan som en cancersvulst, och fler och fler individer söker vinna egna fördelar på bekostnad av medlemmarna.
Ofta är det de högsta ledarna som först ser möjligheterna till ekonomisk och social vinning. Därefter fler och fler längre ned i hierarkin. Till slut går det inte att stoppa den pågående moralupplösningen. Detta är vad vi ser av de händelser vi tagit del av de senaste dagarna.

Detta bekräftades ju endast några få timmar efter att skandalen inom "kommunal" blev känt. Två ministrar söker nu spela oskyldiga och oförskyllt förorättade genom att påstå att de inget visste. Att vara t ex utrikesminister och tro att man inte inom den egna organisationen på grund av ställning och tillhörande samma politiska parti lätt blir favoriserad om man behöver hjälp i en fråga visar att man befordrats långt över sin kompetensnivå. Inte minst därför att omdöme måste vara en av de viktigaste begåvningsvariablerna på denna post.

Regeringen Löfvens fall måste rimligen vara nära förestående. Och det skulle säkert glädja många bland vilka jag räknar mig själv. Som vanligt känner många sig kallade men få meriterade. Och detta är i dag en sannare bild av verkligheten än den varit någon gång tidigare. Förr fanns det bland tänkbara kandidater ett ansvar för landet och medborgarna och av detta följde självkritik, som medförde att man hellre avstod än riskerade att vålla landet skada.

I dag förhåller det sig på ett annat sätt. I dag är det enbart makten och de "privilegier" som följer med denna som styr en kandidatur t ex till statsministerposten.

När nu Alliansen tydligt markerar att man vill ta över senast 2018 är det allvarliga att det inte finns någon lämplig kandidat för statsministerposten. Moderaternas Anna Kinberg - Batra har mer än tydligt markerat att hon ser sig som självskriven statsminister i en lliansregering. Det olyckliga och allvarliga är emellertid att hon efter snart ett år som ledare för moderaterna hela tiden överraskat med  tillkortakommanden. Hon saknar verbal förmåga på samma sätt som Löfven. Deras ordfattigdom är förvånande med hänsyn till den nivå de rör sig på. Hon talar inte tydligt utan mycket av det hon säger når aldrig lyssnaren. Batra lär ju ha en akademisk examen! Hon har varken visioner eller program. Nästan alltid berör hon endast detaljer i de stora frågorna. Aldrig ett klart ställningstagande i de frågor som är aktuella.

Annie Lööf har visserligen ännu inte fronderat mot Batra men har säkerligen aspirationer, som sträcker sig längre än till "vanlig" minister. Men även hon vore en katastrof. Även hon är "smal" inom det politiska området. Hennes omdömeslöshet inte minst vad gäller att omge sig med "Stureplansgänget" tyder inte på någon större begåvning vad gäller människokännedom. Utkastet till partiprogram visade på en skrämmande usel verklighetsförankring. Hennes åsikt om att Sverige kunde ta emot 25 miljoner invandrare var inte ett skämt. På fullt allvar rekommenderades månggifte som en kulturell berikning av vårt land etc etc. Eftersom hon som ideal har Margeret Thatchers ekonomiska politik kan ju vem som helst förstå vilket proletariat vi skulle få med denna och 25 miljoner invandrare. Jo visst låter det som ett skämt. Men i så fall visar det också på hennes mognadsgrad.

Jan Björklund är en oförarglig man och kanske är den som kunde göra minsta skada. Men att regera är nog lika lite hans starka sida som de två tidigare nämnda. Jag förslog för några år sedan att han som troligen en god soldat kunde göras till chef för Flyinge hingstdepå. Lokaltidningen som tog in det ansåg det vara en ypperlig idè!

KD.s Ebba Busch - Thor har ännu inte fått visa vad hon duger till. Men det lilla vi hittills sett och hört av henne har inte varit några statsmannaegenskaper. Hon liksom Annie Lööf har åtminstone en egenskap som höjer dem över de andra. God språkbegåvning, men tyvärr räcker inte detta för att styra Sverige.

Det kan tyckas förmätet av mig att här "värdera" ovanståendes lämplighet för landets högsta "ämbete". Jag gör det emellertid utifrån en mer än trettioårig erfarenhet som personalchef där jag rekryterat allt ifrån springpojkar till verkställande direktörer.

Så min slutsats efter ovanstående får bli denna. Om de fyra Allianspartierna inte bara är ute efter makt utan om att leda Sverige mot en bättre framtid, bör de omgående kasta all lojalitet och hänsyn till de fyra partiernas nuvarande ledare och söka någon som är uppgiften vuxen. Sannolikt finns det någon. Då har ni som vågar detta verkligen visat er storhet och kan därmed betraktas som mogna och omdömesgilla personer beredda att oegennyttigt verka för Sverige och dess folk. Risken att ni emellertid saknar denna nödvändiga egenskap för de som skall leda ett land är emellertid stor.

Kom i håg att Sverige har aldrig tidigare befunnit sig i en sådan moralisk kris som de senaste tio åren vad gäller landets ledarskap. Ni har inget att försvara er med om läget förvärras.

Vad gäller Anna Kinberg-Batra var hon en av aktivisterna för Decemberöverenskommelsen och ville helst haft den kvar. Efter att den dödförklarats ville Batra införa den på nytt igen men då grundlagsfästa den. DÖ innebar ju att en av demokratins viktigaste grundpelare - parlamentarismen - avskaffades!

Detta innebär att Batra måste anses som synnerligen opålitlig vad gäller ställningstagande för demokrati. Detta gör henne därför helt olämplig som partiledare men än värre som statsminister. Moderaterna kan ju då inte heller svära sig fria utan partiet som sådant måste då också ha en grumlig demokratisk förankring.
Olle Ljungbeck, Gävle

Hoppas att det var många som hörde Olle Sahlström i Rapport häromkvällen berätta om hur fackförbunden numera fungerar. Som en myndighet. Ingen mening med att börja på en fackexpedition och ha en annan uppfattning. Det gäller att rätta in sig i leden och lyssna på "rörelsen.

I skuggan av en storhetstid

Bildresultat för I skuggan av en storhetstid


 

Sveriges vandrande diplomatiska katastrofMargot Wallström

av Ingrid Carlqvist
13 januari, 2016

 Det är en skam för Sverige med en utrikesminister som så fort hon öppnar munnen skapar en diplomatisk kris och som så ensidigt lierar sig med antidemokratiska krafter mot Israel, Mellanösterns enda demokrati." – Mathias Sundin, Liberalerna, i Aftonbladet.


"Wallström framställer här [den palestinske presidenten Mahmoud] Abbas som en fredsivrare som tagit avstånd från terrorism. ... Han har inte fördömt ett enda av morden på 20 israeler de senaste månaderna. Tvärtom ... Abbas sa i september om våldet mot israeler att 'Vi välsignar varje droppe blod som spills i Jerusalem', och vi vet att varje palestinsk mördare som grips av Israel får lön från Palestinska myndigheten. 

Så hur kan Wallström påstå att han fördömer terrorism, när han i själva verket belönar det med pengar från svenska skattebetalare? ... Är Wallström medveten om belöningarna av terrorister? Ja eller nej?" – Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna.”Gatestone

DAGENS MAKTHAVARE: Margot Wallström

Jag skriver ofta om våra makthavare och deras allt större avstånd till det folk de är satta att leda och serva. Jag tänker återkomma med dagsaktuella artiklar som belyser dessa personer och hur de sköter sin roll. Idag börjar vi med utrikesminister Margot Wallström:


Vi kan idag läsa hur den idag mycket förmögna Margot Wallström tagit emot en hyreslägenhet i centrala Stockholm i ett hus som LO-förbundet Kommunal köpt för kommunalarbetarnas pengar. Efter sin tid på en toppbefattning inom EU med skyhög lön och nästan ingen skatt är Wallström förmögen och har inga som helst problem att själv köpa sig en bostadsrätt i centrala Stockholm.


Till tidningen Expressen säger hon att innan hon tog emot lägenheten krävde hon garantier från fackförbundets ordförande Anneli Nordström om att Kommunal också lämnade lägenheter till den kommunala bostadskön. Detta är ju totalt irrelevant, hon har tilldelats en hyresrätt på Stockholms enormt smala hyresmarknad där andra får vänta i kö en halv livstid för motsvarande förmån. Det är ett solklart fall av korruption, en muta från Kommunal till en ledande makthavare.


… Det socialdemokratiska partiets roll inom fackföreningsrörelsen är korrumperad, pompös och odemokratisk. Det borde vara dags att börja rensa upp i den här hemmagjorda sossekorruptionen en gång för alla och att se till att fackets ledning avspeglar medlemmarnas åsikter. Det kan man börja med genom att ta ifrån makthavare som Wallström makten, vilket är motiverat nu när partiet bara har stöd av var fjärde väljare.Antropocene§   
fredag 15 januari 2016

EU - den nya diktaturen. Islamiseringen av väst - EurabiaÖvers. från danska - inte helt lätt men ett försök

Exklusivt för Debatt Jyllandsposten – Av Ole Gerstrøm den 28 december 2015

 Bildresultat för Eurabia: The Euro-Arab Axis, av Bat Ye'or.
 EU är Superskurken - En världsförbrytelse har begåtts mot de europeiska folken
Skandinaver blir alltmer kritiska till flyktingar och migranter skrev Jyllands-Posten 28/2. Det fanns ett fall i Tyskland, där en journalist följde med flyktingströmmen och kunde se att ett par timmar efter ankomsten var "flyktingar" i färd med att sälja droger. Och sedan uppskattar EU, att år 2015 fick vi mellan en och en halv miljon oregistrerade "flyktingar" som de kallar dem. Men man kan ju inte veta något om när de är oregistrerade. Många hävdar att de inte har identitetshandlingar. Andra kommer med falska pass. Men om pass är falskt eller inte kan ofta inte fastställas, då rebellerna tagit över passkontor.

Allt som allt, vi ser alla att det är en världsförbrytelse som begås mot de europeiska folken. Superskurk är EU. Allt medan man i Bryssel har tillbringat en månad med att göra regler så att de israeliska grönsakerna som odlas på Västbanken inte ska märkas "Made in Israel", som inte berör EU. Under tiden förhalar Lars Løkke det hela. Hur går det gränskontrollen, herr statsminister? Läs mer på Debatt Jyllandsposten

 

Skandinavernas gästfrihet har en gräns

Tusentals asylsökande kommer till de nordiska länderna. …Invånare i de skandinaviska länderna blir allt mer kritiska till att acceptera flyktingar och invandrare.
Det säger forskare i Sverige, Finland, Norge och Danmark Läs på Jyllandsposten

Islamiseringen av Tyskland 2015

"Vi importerar religiös konflikt" av Soeren Kern

13 januari, 2016 - Översättning till svenska: Maria Celander
En mobb bestående av tusen män av "arabisk eller nordafrikansk" härkomst utsatte över 100 tyska kvinnor i centrala Köln för sexuella övergrepp på nyårsafton. Liknande attacker skedde i Hamburg och Stuttgart. Kölns borgmästare Henriette Reker menade att brotten "inte under några omständigheter" skulle tillskrivas asylsökande. I stället la hon skulden för överfallen på offren.

"Det är inget fel i att vara stolt tysk patriot. Det är inte fel att vilja att Tyskland ska förbli fritt och demokratiskt. Det är inte fel att bevara vår egna judisk-kristna civilisation. Det är vår plikt." – Geert Wilders, holländsk politiker, i ett tal på ett möte i Dresden.

"Vi importerar islamisk extremism, arabisk antisemitism, nationella och etniska konflikter mellan andra folk, och en annan uppfattning om samhälle och rättssystem. Tyska säkerhetstjänster är oförmögna att hantera dessa importerade säkerhetsproblem, och de påföljande reaktionerna från det tyska folket." – Ur ett läckt regeringsdokument, publicerat av Die Welt.

Tyskland kommer att spendera minst 17 miljarder euro (cirka 167 miljarder kronor) på asylsökande under 2016. – Die Welt.

Saudiarabien förbereder finansiering av uppförandet av 200 nya moskéer i Tyskland för att tillgodose asylsökarnas behov. – Frankfurter Allgemeine. Läs mer på Gatestone

Europa måste vakna upp och använda hjärnan – annan dras du in i ett tredje världskrig
Att den muslimska invasionen av Europa är planerad och finansierad är tydligt. Det är en lättnad att Ungern fick upp sitt stängsel i tid, men en besvikelse att resten av Europa inte verkar fatta någonting. Som jag skrivit tidigare, efter Europas förvandling till Eurabia kommer Ungern att förbli frihetens bastion och en tillflyktsort för dissidenter.

Om Europa borde skaffa sig en hjärna är Budapest ett bättre alternativ än Bryssel. Ungern förlorade 71,4% av landet efter första världskriget. 61,8% av befolkningen hamnade utanför de nya gränserna. På sätt och vis är det fortfarande en stormakt, moraliskt, kulturellt och intellektuellt. Jag brukar kolla på ungersk TV, en helt annan kvalitet än i våra nordiska länder och säkert också andra länder med befolkningar av samma storlek.
Numera är det tidigare kommunistländer som hävdar traditionellt västliga värderingar, medan den så kallade demokratiska världen har fallit pladask för islam och kommunism. Här kommer ytterligare en portion sunt förnuft. EKP


Läs om Eurabia:
Eurabia är idag en realitet

På marsch mot Eurabia

Eurabia-Euro-Arab