måndag 26 september 2016

Olle Ljungbeck: Roten till det accelerande våldet är sjuklöverns politiker och de måste ställas till ansvar.Landsförräderi kan inte preskriberas
Civil olydnad
Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.
Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.
Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.


I dag (25/9) redovisades en undersökning om hur kvinnor reagerar på en våldtäkt. Enligt denna  paralyseras sju kvinnor av tio. Undersökningen redovisas i samband med att sexualbrotts-kommittèn lägger fram förslag. Den väntas föreslå att de allra grövsta brotten ska omfattas av en ny brottsrubricering och leda till minst sex års fängelse och högst tio år. Den femte oktober ska kommittèn med riksdagspartierna presentera sina förslag.

Troligen kan ingen man föreställa sig vad det innebär att bli våldtagen. Troligen ej heller en kvinna som inte blivit utsatt för något så fruktansvärt.Självklart är förslaget en tvingande konsekvens av det accelererande invandrarvåldet. Ingen påstår att det inte förekommer och har förekommit kvinnovåld orsakat av svenska män. Men den oerhörda omfattning invandrarvåldet i dag tar sig uttryck i är ojämförligt större och brutalare än det som förekom före år två tusen.

Självklart kommer inte denna straffskärpningen att nämnvärt minska dagens invandrarvåld eller våldet överhuvudtaget. För detta behövs fler åtgärder. Ett ytterligare exempel på sjuklöverpolitikernas totala oförmåga att tänka först och handla sedan är när man beslutade om permanent uppehållstillstånd för vissa grupper av "flyktingar" och asylsökare. Inte minst med hänsyn till att de nämnda strömmade in utan någon som helst möjlighet att kontrollera vad de var för några. Inte nog med detta utan politikerna med Reinfeldt och Löfven i spetsen tog som vanligt inget eget ansvar utan överlämnade åt chefen för Migrationsverket att bestämma om permanenta uppehållstillstånd!

Självfallet skulle man avvaktat med uppehållstillstånd och under alla förhållanden inte givit permanent sådant förrän individerna visat sig anpassningsbara. De som bryter mot lagen så att straffnivån innebär fängelse skall givetvis inte få stanna utan utvisas fortast möjligt.

…..En ovillkorlig förutsättning för att invandrare och asylsökande skall få stanna kvar i vårt land är att de utan minsta tvivel accepterar och är beredda att leva efter vår värdegrund.

Därför måste en av de åtgärder som måste följa den skärpta lagstiftningen vara att bryta upp parallellsamhällena men också bestraffa och i många fall utvisa de som i dag bränner bilar och byggnader, kastar sten på poliser, ambulanser och brandfordon. Alla som därutöver begått våldtäkter och andra grova brott måste givetvis utvisas efter avtjänat straff.

Det man nu åstadkommer genom en straffskärpning för vissa brott är inte ens en halvmesyr. Om en radikal förändring skall ske måste alla som inte är beredda att anpassa sig till vår grundlagsfästa och i allmän lagstiftning fastlagda värdegrund utvisas. Blott att tänka sig att alla de som nu våldför/t sig på kvinnor, bränner bilar och byggnader liksom all deras andra grova brottslighet, skall få stanna kvar är absurt. I så fall får vi ett samhälle där våldet kommer att bli varje svensk medborgares vardag.

Med andra ord har vi då gått från ett av världens tryggaste samhälle till ett av de värsta och brutalaste där tryggheten ej längre existerar.

….
Men tänk noga innan Du svarar. Vem bär i grunden ansvaret för att dessa människor med sin våldsbejakande värdegrund kommit hit men också när de väl kommit in i vårt land tillåtits terrorisera det svenska folket.

Självklart är det sjuklöverpartierna. Vilka har varit ledare för dessa under tiden från 2006? Jo det har Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Maud Olofsson, Lars Björklund, Annie Lööf, Göran Hägglund, Jonas Sjöstedt, Lars Ohly, Gustav Fridolin, Åsa Romson. (Ebba Busch - Busch Thor har inte varit partiledare så länge. Å andra sidan har hon hittills inte visat att hon vill något annat än övriga sjuklövern). Hade de däremot i stället för att jaga SD följt detta partis råd hade situationen varit ett helt annan.

Klart och utan minsta tvivel är därför att de ovannämnda bär skulden till den fasansfulla katastrof såväl vålds – och terrormässigt samt välfärdssamhällets kollaps som vi nu ser följderna av.

…De som är ansvariga för dagens katastrof måste självklart i en rättsstat ställas till ansvar för sina handlingar. Och Sverige är väl en rättsstat! Om vi antar att det förhåller sig så, måste självklart rättsstatens rättsordning tillämpas och de som bär huvudansvaret för denna ingripa. Möjligheten att dels neutralisera dem från makten och dels utkräva ansvar är dessa.

Den ena är att de i partierna som insett katastrofen, verkar för att de som ej redan gjort det tvingas lämna partierna. I annat fall måste medborgarna i val vägra ge dem  och deras partier sin röst.

Det andra som är nödvändigt oavsett ovanstående är att låta rättvisan ha sin gång. Med det menas att de nämnda ställs inför en nationell domstol och döms enligt brott mot nationen och folket. Finns det inte någon rättsinstans som är beredd att göra detta måste folket tillsätta en tribunal som utkräver ansvar.

Kom i håg Svensson. Hur Du lägger din röst 2018 kan endera ödelägga dina barn och barnbarns framtid. Men hur Du lägger den kan också innebära en ljusare framtid för dem.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
PS. När detta skrivs meddelas att bl a fyra personer skjutits i Malmö! DS.

Hela Olle Ljungbecks artikel kan du läsa på Petterssons

lördag 24 september 2016

Olle Ljungbeck: Politiker och myndigheter delaktiga till svenska skolans haveri.Det nya Sverige:
Olle Ljungbeck: Ni alla politiker och myndigheter är delaktiga i detta. Gör något eller avgå.

”Kriminella åkte in på motorcyklar och sköt med paintballgevär”
Sjumilaskolan ligger mitt i Norra Biskopsgården. Det är en grundskola upp till nian med 99 procent invandrarbarn. De talar över 20 språk, tio procent är nyanlända och en tredjedel har varit i Sverige mindre än fyra år.

Skolinspektionen gjorde förra hösten en inspektion på Sjumila och beslutade om vitesföreläggande på 1,4 miljoner kronor om inte en rad brister rättades till. I nyhetsrapporterna talades om ”stökig” miljö, att eleverna inte känner sig trygga och att det förekommer bråk och kränkande språkbruk.
– Kritiken är befogad och kommer att vara en hjälp i vårt kommande förändringsarbete, sa områdeschefen för skolorna Päivi Malmsten i ett pressmeddelande.

Det är en sådan där nyhet som brusar förbi. Stök. Bråk. Förändringsarbete. Orden saknar doft och konkretion och ger egentligen ingen kunskap. De bara förstärker förortsklichéerna.

Jag beställde fram underlaget för vitesförläggandet. Efter sekretessprövning fick jag ta emot en tjock bunt dokument i ett tomt rum på Skolinspektionen i centrala Göteborg, långt bort från förorten men nära flera bra restauranger och den superhippa inredningsbutiken Artilleriet.

I pappersbunten fanns så mycket av vårt samhälles goda intentioner. En  likabehandlingsplan. ”På Sjumilaskolan ska alla elever känna sig välkomna oavsett religion, etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder, sexuell tillhörighet eller läggning… Sjumilaskolan är en solidarisk, jämställd och jämlik skola där elevperspektivet genomsyrar hela verksamheten.”
Där talas om gemensamma lekdagar, trygghetsgruppen, stadieövergripande konferenstid och ökad samsyn. Mänskliga rättigheter med fokus på genus. Där talas om gruppstärkande aktiviteter, rutiner för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling och andra rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal.

Det är ett samhälle där vi inte lämnar något åt slumpen. Alla ska med. Alla ska få påverka. Alla ska bli sedda och må bra.

Inspektörerna konstaterar det under lektionen bara varit tyst i sammanlagt sex minuter vid två tillfällen när läraren läst högt eller förklarat en text.
Och så fanns i pappershögen de protokoll som inspektörerna upprättade efter sina besök på skolan. Jag måste här be läsaren om ursäkt för ett par riktigt långa citat och be om tålamod. Läs noga och betänk att detta är en skola i ett av världens mest demokratiska och välmående länder:

”Sammanfattning av lektionsobservationer”
Lektioner i högstadiet

Lektion 1: Bild, 55 minuter, 14 elever
Klassen har vikarie denna lektion. När lektionen börjar är färre än hälften av eleverna på plats. Läraren avvaktar cirka fem minuter till några fler kommit in. Flera elever har jackor och mösa på sig, vissa under hela lektionen. Eleverna har påbörjat en uppgift som de ska fortsätta med. Det tar mellan 10 och 13 minuter innan samtliga elever hämtat sitt material och satt sig på sina platser. Under dessa första minuter droppar elever in i klassrummet. Eleverna går runt och pratar högt med varandra, pojkar skriker ‘fuck off’ till varandra utan att läraren tar notis om det. En grupp med fyra flickor kommer snabbt igång med sitt arbete. Läraren säger kontinuerligt till eleverna att vara tysta och försöker efter cirka åtta minuter gruppera om vissa elever för att få lugn och ro i klassrummet. Läraren säger ‘Det är bild – det betyder inte att ni får skrika!’ …När det är tio minuter kvar av ordinarie lektionstid lämnar eleverna klassrummet.”

Detta är alltså skolan i ett land där politikerna talar om ”kunskapslyft” och att det är med en välutbildad befolkning som vi bygger vårt välstånd.

”Lektion 2: Språkval Sv/En, 65 min, 19 elever”
Lektionen skulle hållas av två lärare men då endast en är närvarande har alla eleverna svenska…
Kl. 13.00 – 13.05 fyra elever kommer in
13.07 en elev kommer in
13.07 en vuxen kommer in
13.08 vuxna och barn kommer in
13.08 en elev kommer in
13.09 flera elever går ut
13.10 en elev går ut
13.10 en elev rycker upp dörren
13.10 en elev går ut
13.10 en elev går ut
13.11 två elever kommer in
13.11 elev går fram och knuffar elev, blir tillsagd av läraren, går och går ut
13.12 elev går ut
13.12 elev som knuffade annan elev kommer in
13.13 elev kommer in
13.13 elev kommer in och låser dörren efter sig
13.15 det knackar på dörren och två elever blir insläppta
13.15 en elev går ut
13.17 någon knackar på dörren, elev kommer in
13.21 elev kommer in
13.22 elev går ut
13.26 någon rycker upp dörren men kommer inte in
13.35 elev knuffar annan elev och går ut
13.45 dörren rycks upp igen men ingen kommer in
13.46 dörren rycks upp igen
13.58 elever öppnar dörren när en elev läser högt för klassen, läraren stänger dörren och låser”


Kommisarie Pål Sjölander. 

Inspektörerna konstaterar att det under lektionen bara varit tyst i sammanlagt sex minuter vid två tillfällen när läraren läst högt eller förklarat en text.

Låt mig ge ytterligare ett kort utdrag ur Skolinspektionens protokoll:
”Skolinspektionens utredare väntar på att klass 9A:s lektion ska börja men läraren kommer inte. En elev springer in på toaletten medan en annan elev med kraft slänger en bok mot toalettdörren. När eleven på toaletten öppnar dörren och tittar ut försöker den andra eleven få upp dörren genom att ta stöd med en fot mot väggen och rycka kraftfullt i dörrhandtaget. Eleven på toaletten lyckas stänga dörren igen och då sparkar den andre eleven våldsamt i väggen och rycker våldsamt i dörren. Under tiden detta pågår reagerar de andra eleverna som står i korridoren inte märkbart på det som sker. Ett par elever har varit och letat rätt på läraren och kommer nu med läraren, tio minuter efter utsatt lektionsstart.”

”Det handlar inte om att rektorn eller lärarna är dåliga eller att det skulle vara något fel på pedagogiken. Det handlar om regler och normer”, säger sociologen Maria Wallin. 
Bildresultat för sociolog Maria Wallin
Det finns mycket, mycket mer i Skolinspektionens underlag. Att lärare bara går förbi när elever förstör saker eller ”utövar våld gentemot varandra eller gentemot en kollega.” Tre elever som sparkar sönder en möbel i korridoren när en vuxen går förbi och säger: hej. Om lärare som har stressymptom som sömnsvårigheter, högt blodtryck, trötthet, ångest, känsla av overklighet och alienation, förvirring och vanmakt.

Lärare som är ovänner med lärare.
Personal som inte klarar att få slut på slagsmål som fortsätter och fortsätter.
Elever med hörselskydd.
Rädda lärare.
Rädda elever.
Och skolan får kritik och kommunen ska betala vite om det inte blir ordning. ETC, ETC

Här är hela artikeln om Sjumilskolan bl.a.torsdag 22 september 2016

Utblickar från "Det nya Landet".Med risk för att verka tjatig. Har du inte sett denna video så gör det nu

Det nya landet - INGEN VÄG TILLBAKA

Löfven bygger upp vi och dom hatet

Flyktingarna "får" en hälsocentral! Hällans hälsocentral i Öjebyn har öppnat en flyktingmedicinsk enhet på Pite havsbad med ekonomiskt stöd av Migrationsverket. Hotellets tidigare spaavdelning har byggts om till undersökningsrum och asylsökande i behov av vård behöver inte längre hänvisas till olika hälsocentraler i kommunen. Soldatmamma

Anne Ramberg


Anne Ramberg borde kanske tänka som Abraham Lincoln:Bättre att tiga och tas för en idiot än tala och undanröja varje tvivel.

Det goda samhället - Vad bör göras?
Jag frågade min polare på den amerikanska managementkonsultfirman Boose, Goldmann, Young, McGilvie, Rubicam, Frankenstein, Mountbatten, Lingonskog, Putin & Partners vad de skulle ge för råd till en svensk som jag som bara ser en massa problem och inga lösningar och inget trovärdigt ledarskap. De skickade ett team på femton kostymklädda konsulter av olika kön och skrev en rapport varur jag nu återger sammanfattningen.

Executive summary
Sverige är verkligen under isen. Problemet är tvåfaldigt. 
För det första har ni ingen fungerande och tillräckligt spridd självförståelse. Den dominerande ideologin eller samhällsuppfattningen – det ni kallar pk-ismen, alltså tanken att politiker och välfärdsindustrin har ansvaret för nationens framtid och dessutom kompetens att säkra framtiden – är själva grundproblemet i nationen. Ni har, med ett lyckat svenskt uttryck, utsett bocken till trädgårdsmästare. 

För det andra har ni inga potentiella nationella ledare som skulle kunna samla ihop ert förnuft och leda nationen rätt. Hur skulle förresten sådana ledare kunna uppstå och få genomslag i ett samhällsklimat där dagordning och etablerade synsätt bestäms av dem som är Sveriges problem?

Vår bedömning är att det där med politiska partier för er bör vara prioritet två. Ni har de partier och politiker ni har. Inget av partierna har egentligen någon genomtänkt politik på något enda område. Gör så gott ni kan med dem ni har. ”Läs hela artikeln för den är bra

Nedan följer två artiklar som åtminstone inte jag har läst om i MSM. Men så har ju också Sverige världens sämsta journalister eller…. 

Turkiet : Barnvåldtäkt vanligt – medierna mörkar
Journalisten som skrev om våldtäkten för tidningen Birgun uppgav att han och tidningen fick ta emot otaliga dödshot på sociala medier för att man rapporterade om fallet.

I juli upphävde Turkiets konstitutionsdomstol en lagparagraf vilken gjorde alla sexuella handlingar med barn under 15 år straffbara som "sexövergrepp". Parlamentet har fått ett halvår på sig att komma med förslag på ny lag.

De fakta som framkommit på plats ger vid handen att sexuella övergrepp mot barn är mycket vanliga i Turkiet, och att de turkiska myndigheterna inte agerar ansvarsfullt.
Syriska bebisar och barn, och även kvinnor, våldtas och behandlas fruktansvärt i Turkiet; förövarna går fria; journalister som skriver om övergreppen hotas; brott mot syrier censureras i medierna, och brottslingar får straffrabatt för "gott uppförande" av domstolarna. Allt detta får Turkiet att framstå som ett av de sista länderna på jorden som bör ta sig den moraliska rätten att kräva visumfria resor till Europa, eller andra ställen.Gatestone

Västerländska publicister underkastar sig islam
På grund av sin islamkritik lever Hamed Abdel-Samad under polisbeskydd i Tyskland. Precis som Salman Rushdie har han en fatwa på sig. Till fatwan kan också läggas förolämpningen att ha blivit censurerad av ett oberoende förlagshus. Detta är samma sak som man gjorde i Sovjetunionen för att tysta författare: förstörde deras böcker.
I en tid när dussintals författare, journalister och akademiker är utsatta för islamistiska hot, är det fullständigt oförlåtligt att västerländska publicister inte bara går med på att vika ner sig, utan ofta kapitulerar redan på förhand.
En domstol i Paris dömde Renaud Camus för "islamofobi" (böter på 4 000 euro) för ett tal han höll 2010, där han resonerade kring utbytet av den franska befolkningen med hjälp av multikulturalismens trojanska häst. En annan författare, Richard Millet, fick i mars förra året sparken från förlaget Gallimard på grund av sina åsikter om multikulturalism.
Inte nog med att Rushdies förläggare kapitulerade; även andra förläggare slängde lojaliteten överbord och återgick till att göra affärer med Teheran. Oxford University Press deltog i Teherans bokmässa, liksom två amerikanska förlagshus, McGraw-Hill och John Wiley. Dessa publicister valde att besvara mordisk censur med att falla till föga.
Det påminner om hur det var när nazisterna brände böcker – västerländska publicister teg inte bara, man bjöd till och med in en tysk delegation till Paris och New York.Gatestone
Marika Formgren var tidigare journalist men tvingades sluta då hon inte var helt politiskt korrekt. På sin blogg skriver hon: VÄGRA SKÄMMAS och Soldatmamma skriver om svenska politiker och journalister.
Läs: