söndag 30 april 2017

Valborgsmässoafton - Att vara svensk. Sverige är svenskarnas land
 

Från Merit Wagers blogg.

Jag läste din blogg igår om Niinistös tal på veterandagen vilket påminde mig om den bisarra svenska ängsligheten inför Sverige och svenskhet.

För att vara politiskt korrekt ska man helst anse att det inte finns något som är särskilt svenskt överhuvudtaget (och om vi fortsätter med den inställningen kommer det snart att vara sant).

Förra veckan på tunnelbanan mellan Slussen och Centralen i Stockholm: Mycket gammal och ostadig man kliver på tåget. De åtta närmaste sittplatserna befolkas av unga personer från ”icke skidåkande länder”. Minst fem noterar den skröpliga pensionären. Ingen reser sig.
 
Förr var vi inte alls lika skamsna över vårt land och folk.
 Alf Ahlberg var socialdemokrat, anti-nazist, anti-rasist och anti-kommunist.
 Han hade livvakter pga dödshoten från nazister.
Han skrev så här om svenskhet och jag tycker det är rätt vackert:

”Att vara svensk är till en början att tillhöra ett folk och därtill ett mycket gammalt folk. Mången förefaller detta vara en trivial och självklar sanning, men så är det alldeles icke. Det lilla ordet folk täcker en stor och egenartad verklighet. Ett folk är inte detsamma som summan av de individer, som bebo en avgränsad geografisk yta. Svenska folket är något ojämförligt större och högre än summan av de svenskar, som i dag bebo vårt land plus dem, som bo spridda i främmande länder. Det är enheten av de döda, de levande och de ofödda i oräknade generationer bakåt och framåt i tiden. Sverige är inte bara det land vi själva bebygga utan jämväl det land, där våra barn en gång få bo och våra fäder sova under kyrkohällen. De döda, både de namnkunnigaste och de namnlösa, leva bland oss i sitt verk och sin gärning och bestämma hela vårt sätt att vara såsom svenskar, att tänka, känna och vilja. Själva äro vi snart borta och ingen känner mera vårt rum. Men svenska folket skall leva efter oss som det levat före oss. Det betyder att vårt sätt att tänka, känna och handla som svenskar också är bestämt av hänsynen till de ofödda släkterna, att de verka som motivkrafter i vårt liv i dag.

Vi nu levande, som för ett kort ögonblick representera svenska folket och ha att i en ödestid för vårt land bära ansvaret inför de hädangångna och de ofödda – vi äro blott löven på ett gammalt träd, som spricka ut om våren, vissna och falla av om hösten. Ingen räknar dem, ty det är trädets liv det kommer an på. Som medlemmar av ett folk äro vi något annat och mer än blott kortlivade individer, vi ha del i ett högre överindividuellt liv, som visserligen icke lever i någon abstrakt metafysisk rymd, som man ibland tänkt sig, men väl i oss och mitt ibland oss. Detta är orsaken till att den, som har en fast känsla av att tillhöra denna gemenskap mellan de döda, de levande och de ofödda, som ett folk är, kan om så skulle krävas offra det egna individuella livet för att det högre och större livet skall kunna räddas och värnas.”
Ur ”Svenska folkets väsenskärna” (1940).

Läs också Svensk strävan som Vilhelm Moberg skrev under andra världskriget.

 Mark Steyn: Kriget som skapade  världen vi lever i.

"Européer har inget de är villiga att dö för, därför har de inget att leva för.

För några veckor sedan var det 100-årsdagen av slaget vid Vimy Ridge, ”slaget som gjorde Canada till en nation.” Jag tror inte att det är sant vad president Hollande sade i sitt tal. Och snart väljer fransmännen en ännu större idiot. Ta del av videon på Snaphanen

Mer av Mark Steyn:
EKP -Vår tids viktigaste story

På EKP skriver Berit att man måste se och lyssna till Mark Steyn. Han klargör de sista minuterna av videon  vad allting i väst handlar om.

”Han är helt rätt i hur media medvetet och avsiktligt,  gör allt som står i deras makt för att hålla det borta från oss och om vi inser det,  förstår vi också den djävulska agenda som utspelas i Västvärlden.  

Sveket är otroligt.”
EKP

Julia Caesar: Den fjärde statsmakten
Vi är många som vet exakt vad som pågår. Vi lever i skiten, vi pratar om det hela tiden och vi arbetar för att lösa de här problemen. Vi gör det så att andra människor kan leva komfortabelt.”

Media sviker sin uppgift som Den tredje statsmakten
I ett normalt demokratiskt samhälle
Den första statsmakten – Regeringen.
Den andra statsmakten – Riksdagen.
Den tredje statsmakten – Massmedia.
I ett normalt demokratiskt samhälle ska Den tredje statsmakten, det vill säga media, granska de två första. Det fungerar inte i Sverige. Etablerade media sviker sedan länge sitt demokratiska uppdrag att granska makten och ge allmänheten korrekt och saklig information. Journalistik har förvandlats till politisk aktivism.

…Målet är att slutgiltigt tysta oliktänkande

Utan betänkligheter röjer mainstream-media anonyma skribenters identitet och utsätter oss för livsfara för att de påstår sig vilja ha en ”fri och öppen debatt”. Tro dem inte! En fri och öppen debatt är det sista de vill ha. De vet att de har allt att förlora. Läs Julia Caesar

Fr. Snaphanen:
Jag har en gång flytt från islam”

Tandläkaren Victoria Broman är flykting från Iran och islam.
I mina sorgsnaste stunder tänker jag vilken nitlott jag drog som kom till Sverige. Flydde från islam och så visar det sig att svenskar älskar islam och ser som en naturlig del av sin kultur att välkomna allt och alla. Fint. Jo, tjena mors. Sedan tänker jag att det kanske just denna egenskap hos svenskar som gjorde så att jag en gång fick chansen att komma till Sverige.

Islam är ingen snäll religion. Varför välkomnar Sverige som ett av världens mest sekulära länder, med gott om intellektuella människor och många framstående forskare inom historia, medicin, filosofi, ekonomi detta? Jag förstår inte denna naivitet. 

Islam är ingen snäll religion. Varför välkomnar Sverige som ett av världens mest sekulära länder, med gott om intellektuella människor och många framstående forskare inom historia, medicin, filosofi, ekonomi detta? Jag förstår inte denna naivitet. ENDAST DE FÅR STANNA KVAR – VICTORIA BROMAN
 Bildresultat för muslimska kvinnor stenasfredag 28 april 2017

Margot Wallströms heder. Massinvandringen katastrof för Sverige. EU:s kollaps överhängande


Fr. Snaphanen:

Massinvandringens ofattbara konsekvenser
”Sveriges försörjningskvot växer hela tiden. Landet är en tickande bomb”

Med Jan Tullberg och Gunnar Sandelin om "folkutbytet." Vad var meningen med den svenska utrikespolitiken ? Svaret är enkelt: att det var att avskaffa nationen är uppenbart för alla som är insatta i detaljerna. Över 90 procent av invandrarna som svenska politiker påstår sig vilja "hjälpa från krig och förtryck", har inte identifierat sig med ett pass eller liknande, det vill säga ingen vet om de har asylbehov enligt konventionen, och de har också skadat flyktingar som kan ha verkliga asylbehov.

De skulle bara komma in, och det kan inte vara många nog. Varför? Ingen journalist ställde frågan, har de bara godtagit politikernas så kallade förklaringar att de inkommande är ”bra  produkter”, men landets folk måste bytas ut på grund av att "nationer är orsaker till krig."

Sanningen kommer att visa att deras avnationaliseringspolitik blir orsaken till krig för nästa generation svenskar för första gången på 200 år. Sanningen är att det inte finns en enda rationell, ideologisk anledning att Sverige ska massinvandras. Landet kan utan vidare skicka hem 2 miljoner invandrade människor, men ingen kommer att ställa frågan, och ingen kommer att ställa de ansvariga till svars, eftersom svensk journalistik är en integrerad del av makten, och den undergräver aldrig sig själv. Den retirerar inte, särskilt inte från de katastrofala misstagen. Snaphanen

Läs:

EU:s kollaps är nu överhängande….


Doug Casey: Tja, det som har förändrats är att hela situationen har blivit mycket värre; Det ofrånkomliga har nu blivit akut.

Den europeiska unionen utvecklades, från i grunden en frihandelspakt till en jätte, dysfunktionell, övergripande byråkrati. En frihandelspakt mellan olika stater är inte nödvändigt för en fri handel. Eurokraterna skapade istället ett avtal i storlek med telefonkatalogen över New York som reglerade allting. Det är det som är problemet med europeiska unionen. De säger att det rör sig om fri handel men egentligen är det någons godtyckliga idé om “rättvis handel,” vilket leder till att allting regleras.

Den europeiska unionen i Bryssel är sammansatt av en klass byråkrater som har extremt hög lön, oerhörda förmåner, och har sin egen själv-hänvisande lilla kultur. De är precis samma sorts människor som bor i Washingtons kranskommuner.
Amerikaner borde se fram emot EUs uppbrott nästan lika mycket som europeerna själva. Tyvärr är de flesta amerikaner ganska enkelspåriga, och europeer är så vana vid socialism att de har ännu mindre grepp om ekonomi än amerikanerna. Men nu blir det på det här sättet i alla fall.

Det kaos som tornar upp just nu i Europa kan vara något bra—för den som har placerat sig väl. Man vill ju inte följa med det sjunkande Titanic. Man vill överleva så man kan komma över till nästa båt som tar en till det tropiska paradiset. Men just nu befinner du dig på den stormiga Nordatlanten. Zerohedge

Kan man fortfarande tro på Europa? Det är idag lättare att frågan än att besvara den rakt och uppriktigt. Frestelsen är stor att slinka undan med luddiga resonemang om att ”det beror på”

Så skriver Rolf Gustavsson, sedan länge utrikeskorrespondent på SvD och en verkligt hängiven EU-fantast enligt egen utsaga någon gång. 

Listan över ”skurkarna”  bakom EU:s urspårning kan göras lång

Han läser just nu en bok av  Jean Quatremer, som sedan 25 år följt EU för franska Libération och han formulerar sin besvikelse i boken ”Les salauds de LÉurope” (fritt översatt ”Europas skurkar”). Som underrubrik har han satt ”en guide för europskeptiker”.  SvD

Läs: