fredag 30 juni 2017

Folkmordet på svenska folket. En tusenårig nations historia raderas av en enda generation.People of Poland, do not be naive! Do not trust a man who has even betrayed his own people. Do not let Stefan Löfven, like a second coming of Adolf Hitler, destroy Poland by forcing an invasion on you.

I ett öppet brev till Polens folk varnar Mother Svea polackerna för den svenska statsministerns påtvingade "flykting" invasion från tredje världen som för alltid kommer att förändra Polens landskap som vi lärt känna det. Läs detta mejl som finns på engelska i Nya Dagbladet.

 Bildresultat för Stefan Löfven


Först citerar jag delar ur ett inlägg på Invandring & Mörkläggning som  handlar om en skolavslutning i dagens mångkulturella samhälle. Läs hela inlägget
På Snaphanen  finns inlagd en video från Norge som handlar om Folkmordet på svenska folket. Jag har  översatt texten under videon från danska.
Tidigare har jag skrivit om att det pågår ett folkmord och jag har tagit delar av detta och lagt in igen. 

Fr. Snaphanen:
Folkmordet på svenskarna
37 procent av Sveriges 0-44-åringar är nu invandrare och avkommor. Om man tycker att "folkmord" låter väl drastiskt , bör man använda en stadsdel  (distrikt)  för att studera vad det innebär juridiskt förutom att den ursprungliga svenska befolkningen kommer att försvinna på  'mångfaldens ' altare. Den föds utanför landet  och fördrivs, inledningsvis inte mördad. Ett folks tusenåriga historia raderas av en enda generation. Der foregår et folkemord på svenskerne, februar 2016. (Afsnittet om folkemord begynder min. 47.)  Se videon

I&M-Godheten som religion
 De som har rätt värdegrund och befinner sig på den moraliska högplatån är mer högtstående än de som befinner sig nedanför, antingen de nu inte släpps upp dit, har blivit nersparkade eller absolut inte vill befinna sig där.
Beatrice, dags för svar nummer två i ”Enkelt och lättbegripligt”. Du kommer så småningom att få ett tredje och avslutande svar.
För ett par veckor sedan var jag på skolavslutning i Bergviks kyrka här i Hälsingland. Det är en vacker liten kyrka, drygt hundra år gammal. Den ser mera tysk än svensk ut, med sin blandning av nationalromantik och jugend. Det var en förkrossande majoritet av blåögda lintottar, detta är svensk landsbygd, men det fanns också en muslimsk flicka med schal om håret och några andra barn med ursprung från andra länder. Sammanlagt ett femtiotal barn skulle ut på sommarlov och kyrkan var proppfull med föräldrar, syskon och andra anhöriga.
Avslutningen blev en egendomligt form- och traditionslös händelse. Ingen präst och ingen rektor, inga tal. Bara en musiklärare som inte sa fem ord en gång utan satt i bakgrunden och kompade på gitarr när barnen i olika grupperingar – och en solo – sjöng slitna schlagers som Gyllene tiders ”Jag går och fiskar” och John Legends ”All of me”. Jag kunde till nöds förstå kopplingen mellan Per Gessles behov av att ta en paus och sommarlovet. Det var svårare att förstå sambandet mellan dessa förpubertala barns skolavslutning och den engelska och språkligt rätt avancerade kärlekstext som de knappast kunde ha någon relation till:

Drawing me in, and you kicking me out
You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down
What's going on in that beautiful mind …
En mattelärare delade ut diplom till två elever som hade gjort någon hemuppgift bra och så gav han blombuketter till de två elever, en pojke och en flicka, som presenterade de olika sånginslagen.
…När Sverige hösten 2015 drabbades av en invandringstsunami, så kunde den som särskilt ville markera sin godhet, godhetsaktivisterna, öppna det egna hemmet för flyktingar (asylsökande), eller kanske ansluta sig till olika välkomstkommittéer, som gjorde de insatser som välfärdsindustrin inte klarade av på egen hand.
Nå, vad är det som gör denna godhet till en religion? Svaret är att den inte ser till konsekvenserna. Att föröda Sverige på det sätt som nu sker är inte godhet i min värld. Vad som är gott och vad som är ont kan bara bedömas med referens till konsekvenserna. Riksrevisionen gav nyligen ett talande exempel, när de kritiserade de propositioner för migrationen, som de båda regeringarna lagt under åren 2005 till 2014. De saknade konsekvensbeskrivningar. Bland annat har samtliga statliga långtidsprognoser kraftigt underskattat de verkliga kostnaderna på migrationsområdet. Underskattningen har ökat med tiden och uppgår de senaste åren till flera miljarder kronor om året.

Regeringen har under perioden lagt närmare ett trettiotal propositioner med förslag som påverkar förutsättningarna att söka, eller få, uppehållstillstånd i Sverige av asylrelaterade skäl. En översiktlig genomgång visar att nästan alla förslagen bedömdes sakna väsentliga konsekvenser för statlig och kommunal verksamhet eller ekonomi. I den mån förslagen bedömdes ha ekonomiska konsekvenser, beskrevs de som små. Bedömningarna motiverades i allmänhet kortfattat och det saknades ofta redovisning av bakomliggande analyser.Läs mer av inlägget

Sverige: vita offer betraktas inte som rasism
"Sen stack han svärdet i min kompis mage. En klasskompis började skrika, men alla trodde fortfarande att det var ett skämt." — Elev till Expressen.
Några sådana diskussioner fördes aldrig efter dubbelmordet på IKEA. Ingen har heller fördömt IKEA-mördaren Abraham Ukbagabirs rasistiska motiv. Till polisen har han sagt att han valde ut sina offer just för att de "såg svenska ut".

Frågan är: Vad uppnår Stefan Löfven med sin så tydliga agenda att fördöma allt våld från svenskar, men ignorera allt våld från invandrare? Bara den senaste veckan har sex planerade asylboenden brunnit i Sverige.

Risken är att i takt med att svenskarna blir mer och mer övertygade om att ingen längre för deras talan, känner ett växande behov av att ta saken i egna händer.
När locket väl åker av tryckkokaren i Sverige, kommer det att ske med betydligt större styrka." — Ledarskribenten Hans Davidsen-Nielsen i danska Politiken.Gatestone

Fr. Snaphanen:
Pågår det i verkligheten folkmord på svenskarna?
Det låter naturligtvis dramatiskt, men tittar man igenom de 25 definitionerna från1946 till 2015  är det inte svårt att hitta definitioner som tangerar det. Folkmord är mycket mer än mord, precis som svensk "mordbrand" inte behöver innebära att någon mördas.

30 procent av befolkningen har Sveriges Riksdag nu förändrat drastiskt. En omfattande vit flykt i Sverige, internflyktingar, om än delvis frivilligt. Det är inte riktigt  dokumenterat, men för tio år sedan kartlades det dock att avflyttningen från staden berodde på invandringen. Malmöbor flyttar bort från invandrarna. Var fjärde svensk  kvinna är rädd för att gå ut ensam på kvällen. Många gör inte.

Det förekommer ett mycket omfattande våld och sexuellt våld mot svenskarna, som journalister och politiker framställer som obetydligt. Omkring 80 000 grova våldshandlingar varje år, och 6.700 våldtäkter (underreported 67.000), varav minst två tredjedelar måste anses begås av invandrare mot svenskarna. Flera hundratals mord på svenskar har begåtts av invandrare under de senaste 40 åren, inofficiella, ofullständiga listor säger ca 400-500. Jag har kunnat bekräfta många av fallen genom att gå igenom dem, så antalet kan inte vara helt fel. Svenskarna har förmodligen mördat högst en tiondel så många invandrare inkl. Peter Mangs och Lasermannen, men det är dessa mord som får journalist- och  politikeruppmärksamheten. De andra vill de inte höra talas om, jämför IKEA-morden och den avskyvärde statsministern Löven.

Mord och våldtäkt som begås mot svenskar är fullständigt mörklagda av den svenska staten, där mord i motsatt riktning får stor uppmärksamhet och våldtäkt mot invandrare som begås av svenskar knappast ha förekommit i historisk tid. De verkliga rasisterna, jude- homo och kvinnohatarna (misogynists) i Sverige, alla invandrare, men det sägs i den lögnaktig pressen att det är svenskarna som är rasister.

Siffrorna för det hela kunde lämnas ut om politikerna inte ville dölja de skador som skett mot landet och befolkningen. Hela områden i Sverige är avsvenskade. Om inte riksdagen begår ett folkmord mot svenskarna, är det i alla fall något som har oroande likheter med det. Vad mig anbelangar , hör de hemma i en rättssal och inte i riksdaagen. Vi är många som betraktar dem som förbrytare, och nu här i den svenska mångfaldens svanesång, som är labil inför en synnerligen omfattande kris, kan det vara intressant att se vad folk har i åtanke för dem som tack för att ha ödelagt ett land.

BRÅ påstår  att det  inträffar ca 90 mord i Sverige årligen. (Det dubbla mot Danmark). Vem som helst som läser en dagstidning ser att det  inträffar runt ett halvt till ett helt mord om dagen det vill säga minst 180 mord per år. Vissa dagar två och nyligen upp till fem om dagen. Hur det hänger ihop är helt ogenomskinligt. Någon ljuger, och det är inte otänkbart att BRÅ är full av lögner.Snaphanen

Läs:
Definitioner på folkmord här och här


Tino Sanandaji: ingen tvingade dig att ljuga om invandringen

onsdag 28 juni 2017

Stoppa Nato-övningarna i september. Gott om falska profeter i Guds hus.People of Poland, do not be naive! Do not trust a man who has even betrayed his own people. Do not let Stefan Löfven, like a second coming of Adolf Hitler, destroy Poland by forcing an invasion on you.

I ett öppet brev till Polens folk varnar Mother Svea polackerna för den svenska statsministerns påtvingade "flykting" invasion från tredje världen som för alltid kommer att förändra Polens landskap som vi lärt känna det.Läs detta mejl som finns på engelska i Nya Dagbladet.

Olle Ljungbeck har tidigare skrivit på denna blogg:

Landsförräderi kan inte preskriberas
Civil olydnad
Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.
Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.
Och straffen skall bli annat än samhällstjänst

 

Stoppa eller stödja Aurora 17?

 Denna korta film på Youtube informerar om den planerade Aurora 17-övningen i september.

Basal kunskap är ingen belastning!Anders Romesljö

Bakgrund.
Från den 11 september i tre veckor kommer det mycket kritiserade värdlandsavtalet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Natoländerna Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medverkar med marin, flyg och landstridskrafter. 
Tillsammans med 19 000 svenska soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster.

Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm.
Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhetsläget
i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upprustningsspiral och beter sig hotfullt.

Ryssland har upprepade gånger klagat över Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser.
Vi har inget att vinna på att skapa fiender. Fred skapas med fredliga medel såsom vänskapliga utbyten, samtal, samarbete och förhandlingar. Allas perspektiv måste tas i beaktande och krig förebyggas. Resurser ska användas för fredlig utveckling, miljöproblemen hanteras. Anders Romelsjö
www.stoppaaurora.se red.nejtillnato.se www.fredsam.se

Fr. Snaphanen:

Nu är hoppet ute för att Sverige ska kunna hantera migrationssituationen i de ordnade former vi hoppats på
Patrik Engellau skriver om Per Gudmundssons leder i går (log in)

Gudmundson startar med en presskonferens med polishöjdare förmiddagen den 7 april, en dag då polisen plötsligt fick annat att göra i och med eftermiddagens terrorattack på Drottninggatan. Men Gudmundsons skildring av presskonferensen ger en känsla att vad polisen redan då lågmält men definitivt ville säga var att ”vi klarar inte det här”.

”Människor som ligger på sjukhuset med kulor i sig säger att de har blivit hundbitna. Ingen vill berätta.” Mats Löfving, nästan två meter lång och med utstrålning av ren handlingskraft, verkade ha nått en gräns. Vad kunde han egentligen göra?

Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning, det som förr kallades rikskriminalen, berättade om problemen polisen möter vid grova våldsbrott i vad man kallar särskilt utsatta områden. Unga gärningsmän som har närmare till det grova våldet än någonsin tidigare. Som drar vapen för en skitsumma eller en upplevd oförrätt. Som skjuter mot huvudet för att offren allt oftare bär skyddsväst. Som skrämmer hela stadsdelar till tystnad. KASTAR POLISEN IN HANDDUKEN?

Breitbart:
Prästerna Peter Englund och Helena Myrstener från den sydliga, migrerande befolkade svenska staden Malmö har sagt att svenska folket borde sluta fira "Nationaldagen”
De hävdar att "inget gott har kommit ut ur nationalism eller patriotism" och dagen har blivit "exploaterad av högerkantens populistiska styrkor" i en redaktionell för Dagens Nyheter.

 ”Nationstaten är ett sätt att organisera och administrera men inget att hedra, "skrev paret. Nationaldagen Day, som inträffar 6 juni varje år, ersatte Annandag Pingst som officiell svensk helgdag 2005.

Enligt Englund och Myrstener är patriotism ett "gift" –och skriver: "Patriotism har sina rötter i det patriarkaliska tänkandet som firar traditionell maskulinitet som styrka, konkurrens, ojämlikhet och förminskar män till soldater och kvinnor till mödrar. Det säger sig självklart att det inte skapar bra förutsättningar för en värld utan gränser.

Det bästa sättet att vara stolt över att vara svensk, enligt författarna, är att fira rösträtten och njuta av de olika parkerna och naturen i Sverige.

Englund och Myrstener säger också att kyrkan inte borde vara inblandad i allmänna högtidligheter och anser att svenska kyrkan har blivit alltför "synonym med att vara svensk". Att kalla den kristna tron "radikal", "nationalism och patriotism måste svepas undan och ersättas med internationalism och solidaritet".

I september i år kommer Svenska kyrkan att ha val till det som kallas kyrkans "parlament". De två prästerna slår hårt mot Sverigedemokraterna och anklagar partiet för att vilja använda kyrkan för att "konsolidera a en politisk ideologi".
Reaktionen på artikeln har varit överväldigande negativ och en undersökning på tidningens hemsida visar att 82 procent av läsarna är fundamentalt oense med prästerna.
Förra året anklagade Tobias Andersson, Sverigedemokraternas Ungdomsförbunds ordförande  kyrkan för en "brist på kristendom".

Anderssons kommentarer kom efter att den lesbiske biskopen i Stockholm. Eva Brunne bad om att korset i en kyrka i hennes stiftet skulle avlägsnas för att tillåta muslimer att be där istället. Biskop Brunne försvarade flytten och sade att det skulle få folk från andra trosuppfattningar att känna sig mer välkomna. Breitbart
Här du kan läsa artikeln från DN – åsikt. Läs också på Dagen.

Oklok kyrkohandbok
Antje Jackelén skulle nå ut i media och ge en positiv bild av kyrkan. I stället har det byggts en vallgrav mot verkligheten och kyrkan klarar inte av kritik, skriver Adam Davidsson.Henrik Montgomery/TT

För en månad sedan presenterades ett förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkans styrelse. Processen har varit lång och kantad av hemlighetsmakeri, utfrysning, avhopp och härskartekniker. Den har faktiskt varit raka motsatsen till vad man skulle kunna förvänta sig av en kristen kyrka. 

Kyrkohandboken är det dokument som bestämmer hur Svenska kyrkans gudstjänster ska se ut. Vad som ska sägas och göras vid högmässa, begravning, bröllop, dop och så vidare är bundet till denna bok. Och även om Svenska kyrkan inte längre är statskyrka så är fortfarande en majoritet av Sveriges befolkning medlemmar och kyrkan spelar alltjämt en viktig roll i det svenska samhället. Kyrkbröllop, barndop och kyrklig begravning är fortfarande viktigt för väldigt många svenskar.

Tunga profiler som teologie doktor Ann Heberlein kom förra året att lämna kyrkan, i protest mot en ökad politisering. En kritik som fick än större tyngd i och med universitetslektor Johan Sundeens bok ”68-kyrkan – svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989” som kom ut i år.När Antje Jackelén valdes till ärkebiskop 2013 talades det om hennes fantastiska twittrande. Hon nådde ut, hon var skicklig i att hantera media. Men i stället har vi kommit att se raka motsatsen. Genom alla förra årets skandaler kom kyrkan att framstå som verklighetsfrånvänd och ur fas med samhället, tvärtom mot vad man önskade uppnå.

Och ingenstans syns detta tunnelseende så tydligt som i arbetet med den nya kyrkohandboken. Många har kritiserat detta arbete för att vara toppstyrt och insynsskyddat. Dessutom har flera remissinstanser kommit med skarp kritik, bland annat vad gäller språket. Svenska Akademien skrev ett mycket kritiskt remissvar som blev väldigt omskrivet. Detta bemötte ärkebiskopen med taggarna utåt, nedgrävd i ett skyttevärn. Läs hela artikeln

söndag 25 juni 2017

Olle Ljungbeck: Nu måste folkets fiender bort. Massdemonstrationer kan vara medlet att tvinga bort dem så vi kan rädda vårt land.

Ljungbeck skriver bl.a. i sin artikel:

Det bör framgå av mitt inlägg för varje svensk medborgare att vi inte har att förvänta oss någon hjälp  från vare sig regering, riksdag eller myndigheter som polisen etc för att rädda oss från undergång.

Jag föreslår därför att de som inser allvaret verkar för uppbyggnaden av en medborgarorganisation som täcker hela landet. Med uppgift att möta våld och förstörelse från utrikeskommande individer. Lämpligen med en riksstyrelse som håller ihop verksamheten. Väntar vi längre är våra barn och barnbarns framtid inte längre värd namnet.

"61 utanförskapsområden, 5000 kriminella, 200 nätverk, parallella samhällen med egna lagar, egna banksystem och egen rättskipning och med en brottslighet som sträcker sig från tio års ålder och uppåt".

För någon vecka sedan förekom Ygeman  i pressen för händelser från hans ungdomstid där han enligt tidningen skulle agerat på ett enligt uppgiftslämnaren oärligt och bedrägligt sätt i en fastighetsaffär. Min avsikt är emellertid inte att gå in på denna. Det som däremot berörde ja chockade mig var den "CV" som framkom om Ygeman. Jag fick bilden av en person som inte förmått skapa sig en vettig yrkestillvaro utan endast dragit sig fram genom tillfällighetsjobb etc. Det som än mer upprörde mig var vetskapen att denne person som inte lyckats skaffa sig en långsiktig yrkesverksamhet som han kunde leva på hade trots detta blivit minister! I stort sett på meriter som ungdomsklubbist vilket också gäller för fler av regeringsmedlemmarna  - oförmögna att skaffa sig riktiga jobb att  försörja sig på. Varför? Obegåvade, ingen initiativförmåga och framåtanda?

Självklart är det denna bristande begåvning och handlingsoförmåga vi - svenska folket - nu får ta konsekvenserna av. Med denna intellektuella svaghet och oförmåga till handling följer också en osäkerhet som numera benämns "godhetssyndromet" där snällismen och tycka-
syndom-ismen lett till en kravlöshet som är förödande. 

Med denna bakgrund hos regeringsmedlemmarna inser jag nu att en så präglad regering omöjligen kan vara vuxen uppgiften att leda Sverige. Ett annat av statsråden, justitieminister Morgan  Johansson är sannolikt den sämsta, lataste och oföretagsammaste vi någonsin haft på den posten. För ingen annan sådan har behövt så lång tid på sig att få fram en lag hur trängande behovet än är. Att jämföra honom t ex med Carl Lidbom är som att göra en jämförelse mellan en snigel och ett expresståg. (Självklart skall beredning av nya lagar genomföras seriöst och förankras i en bred krets men detta är fullt möjligt och ändå få en rimlig handläggningstid innan beslut fattas).

Bristen på initiativ är kanske det mest utmärkande för dagens regering. Ingen statsminister har tagit till de stora orden såsom Löfven, men dessa stora ord har aldrig omvandlats till handling. Därför är Sverige i ett förfall inom i stort sett alla områden men värst när det
gäller att upprätthålla rättsstaten och värna den egna befolkningen.

OBSERVANDUM!

Regeringen utövar eller skall utöva den verkställande makten. Riksdagen den beslutande makten i vilket bl a ingår lagstiftning. Ett antal myndigheter som Polisen skall agera operativt där brottsbekämpning och skyddet av medborgarna är det primära.

Domstolarna skall döma efter lagarna men gör oftast en mildare bedömning än lagen anger. Ja ill och med bryter mot lagarna.

Regeringen har en usel förmåga att tolka dagens verklighet och handla utifrån vad denna kräver. Den verkar gentemot invandrarproblematiken på ett sätt där dumsnällhet och
tycka synd-om får ersätta förnuft och realism. Detta har fått förödande konsekvenser för den egna befolkningen. Generellt förekommande är att man ser mildare på invandrares brottslighet och därför inte tilllämpar straffskalan som den är tänkt. T ex utvisas inte
kriminella invandrare om de hotas av dödsstraff i hemlandet. Detta får till konsekvens att svenska medborgare livet ut är hotade till livet av denne brottsling så länge han befinner sig i vårt land! Det rimliga alternativet vore då att låsa in honom på livstid.

Utrikespolitiken får närmast betraktas som något där regeringen inte har någon som helst verklighetsuppfattning och därför agerar som i visan; "än slank han hit, än slank han dit".

Ja, kanske värre än så. I bland går det så långt att inte ens Kafka kunnat skildra galenskaperna mera parodiskt. 

Medan regeringen med en tomte som försvarsminister använder hela sin fantasi och uppfinningsförmåga att skrämma oss för ryssarna som inte är och inte kommer att vara något hot mot oss glömmer man allt annat. Denna totala avskärmning från alla andra hot utöver de som påstås komma från Ryssland har nu fått till följd att utländska (polska) natoförband ogenerat kunnat ta sig i land och "erövra" öar utanför Tjörn utan att någon ansvarig inom krigsmakt eller regering hade en aaaa-ning om detta.

Det parlamentariska läget i dag innebär att om riksdagen skulle följa grundlagen och vad som stadgas där om parlamentarismen så skulle vi inte ha den regering vi i dag har. Då skulle nämligen alliansen med stöd av SD bildat regering. Men eftersom Alliansen trots vad den låtsas inte vill regera har vi det sakernas tillstånd som råder i dag. Sjuklöverpartierna
öser sin galla över SD genom beskyllningar om att dessa inte är demokrater etc .etc medan man själv bryter mot en av vår grundlags viktigaste principer -parlamentarismen! 

Att dagens regering inte på långt när lever upp till regeringsformens krav är tydligt. Den tillämpar och följer inte de lagar som stiftats. Allvarligast och mest svekfullt är brotten mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta trots att Löfven bedrägligt påstått att han leder en feministregering och hävdar att han själv är feminist. Inget kunde vara mer lögnaktigt. Trots att han åtagit sig ett uppdrag från förre FN-chefen att leda arbetet med jämställdhet mellan kvinnor och män är han nu på väg att skapa inte endast en ständig otrygghet för de svenska kvinnorna utan också vad gäller deras rättigheter föra dem tusen år tillbaka i tiden. Detta gör han bl a genom att tillåta hedersvåld, kvinnlig könsstympning, "barnäktenskap", tvångsäktenskap, parallellsamhällen med domstolar där särskilt kvinnorna förnedras och förtrycks. (Typiskt för denne primitive stackare är att han vill lagstifta om svenska prästers skyldighet att viga par av samma kön medan all den kvinnoförnedring som följer av islam och behandlingen av kvinnor/flickor i moskèerna skall få fortsätta som hittills). Hans hittills visade ointresse för kvinnors rättigheter och hans samsyn med de allra primitivaste och vidrigaste uttrycken för islams kvinnoförtryck gör att han måste anses vara motståndare till kvinnors rättigheter i allmänhet.

Förvånande är att kvinnoförbunden (inte FI med Schyman i spetsen som för länge sedan slutade att vara feminister utan numera i stället har karaktären av en Kafka-skapelse) inte på något vis agerar mot denne kvinnoförnedrare.

En sak borde stå klar för den del av svenska folket som inte förlorat förmågan att tänka själv och tolka verkligheten som den gestaltar sig. Nämligen att tron på att regering, riksdag, rättsvårdande myndigheter och polisen skall lösa den katastrof vi inte bara befinner oss i utan som alltmer accelererar är en omöjlighet. Detta inte minst pga Rikspolischefens senaste utslag av uppgivenhet och handlingsförlamning. Nämligen när han nu för några dagar sedan gick ut och bad svenska folket om hjälp!

Efter detta borde varje svensk medborgare anse att denne man omedelbart skall entledigas och att vi inte har någon hjälp att vänta oss av de här uppräknade folkförrädarna.

Som en illustration till bl a regeringens totala handlings förlamning och svek mot medborgarna följer här några talande exempel.

  - "61 utanförskapsområden, 5000 kriminella, 200 nätverk, parallella samhällen med egna lagar, egna banksystem och egen rättskipning och med en brottslighet som sträcker sig från tio års ålder och uppåt".
                                     ----
   - I Ann Heberleins utmärkta bok Den banala godheten finns ett stycke som redovisar en granskning gjord av Försvarshögskolan om hur 300 svenska IS-krigare försörjt sig under sin jihad:
"… nästan alla [har] uppburit någon form av statligt bidrag under tiden de befunnit sig utomlands för att strida. Vanligast är olika typer av bidrag som kommer från Försäkringskassan som barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. Många av dem som ska resa iväg för att delta i terrorhandlingar ansöker också om studielån för utlandsstudier. Polismyndigheten uppskattar att en betydande del av terrorresenärerna har lånat pengar av CSN för att bekosta sin verksamhet".
                         
 - Citatet nedan är Amineh Kakabaveh.s som är    grundare av nätverket "Varken kuvad eller hora".      

"Vad man inte vill se är hur religiösa fundamentalister använder rasism som argument för att hindra kvinnors frigörelse. Det är ömkligt att se dessa kvinnoförtryckare när de under antirasistisk täckmantel försvarar de privilegier patriarkatet ger dem. Och det är tragiskt att se ofta hyggliga men naiva svenska politiker, inför dessa reaktionära krafter, inte våga kräva invandrarkvinnors rättigheter i det svenska samhället. Här finns en viktig strid att föra i den feministiska kampen. Alla måste våga. Och det gör vi i Varken hora eller kuvad varje dag och sekund. Systrar - oavsett var vi har vårt ursprung - inte heller i den här striden ska vi vänta.”
                                   -----
Nedanstående nedbantade artikel skrev jag någon tid innan Mehmet Kaplan fick avgå. Men orättvisorna kvarstår för kvinnorna. FN-konventionen som nämns och som anger att all diskriminering av kvinnor - även inom religioner - är förbjuden enligt nämnda konvention har inte fått Löfven att agera. Trots att Sverige skrivit under den agerar han inte mot det verkliga förtrycket inom islam utan går i stället på svenska präster! 

"Jag anmäler härmed rubricerade personer för brott mot " FN- konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor".

Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor".

Bostadsminister Mehmet Kaplan, tredje från vänster.


"Ovanstående bild från en moske i Sverige visar bostadminister Mehmet Kaplan. På andra raden finns kvinnorna som inte äger rätten att sitta bland männen. Detta är en tydlig markering av kvinnornas underordnade ställning och därmed diskriminering enligt nämnda FN-konvention. Men detta är inte allt. Inom moskens "ramar" sker härutöver
en omfattande reglerad diskriminering av kvinnor, som tydligt strider mot grundlagen men också mot andra allmänna lagar om förbud att diskriminera någon pga kön. Vissa moskeer har härutöver fått rätten att driva friskolor. Självklart är detta inget annat än koranskolor där flickor diskrimineras och hjärntvättas att alltid vara mannen underdånig".                   
Av det ovan skrivna bör det framgå för varje svensk medborgare att vi inte har att förvänta oss någon hjälp  från vare sig regering, riksdag eller myndigheter som polisen etc för att rädda oss från undergång.

Jag föreslår därför att de som inser allvaret verkar för uppbyggnaden av en medborgarorganisation som täcker hela landet. Med uppgift att möta våld och förstörelse från utrikeskommande individer. Lämpligen med en riksstyrelse som håller ihop verksamheten. Väntar vi längre är våra barn och barnbarns framtid inte längre värd namnet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Ingen motståndare till vad jag föreslår ovan äger mot argumentment som är hållbara mot den katastrof vi befinner oss i och skall därför lämnas utan avseende. DS